ERP/MRP on Cloud

                                    บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ซอฟท์ จำกัด    ERP FACTORY SOFT CO., LTD.      

       โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับองค์กรที่ต้องการขึ้นระบบ ERP/MRP แบบเร่งด่วนและต้องการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ( MPS/MRP)   

       * AMATRON ERP/MRP SYSTEM on Cloud * ( Rapid Cloud  ERP/MRP System ) *   ระบบ ERP/MRP เวอร์ชั่นเช่าใช้บนคราวน์แบบแก้ปัญหาองค์กรแบบเร่งด่วน    

ประโยชน์ที่ได้รับ
   AMATRON ERP/MRP SYSTEM on Cloud  คือระบบซอฟแวร์ที่ทำงานนนคราวน์ ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าองค์กร (โรงงาน)ใช้ระบบและต้องการแก้ปัญหาขององค์กรแบบเร่งด่วน  โดยหลักๆ  เช่น      
   1. ต้องการแก้ปัญหาการส่งงานไม่ทันกำหนดลูกค้า ( Over Due ) 
   2. ต้องการแก้ปัญหาการขาดวัตถุดิบเมื่อถึงเวลาผลิต ( Material shortage )  
   3. ต้องการแก้ปัญหาของเสีย (NG) และการวางแผนการผลิตเพื่อทดแทนของเสียแบบงานทันส่งลูกค้า  
   4. ต้องแก้ปัญหาความสับสนวุ่นวายในการผลิต และอื่นๆ  
   5. ต้องการให้ระบบช่วยลดเวลา ทรัพยากร ในการทำงาน เช่น การคำนวณการรวม Lot เพื่อเปิด Purchase Order  สั่งซื้อวัตถุดิบจาก supplier ให้เหลือเพียงครั้งเดียว และการวางแผนโดยการรวม LOT การผลิตให้เปิดคำสั่งผลิต ( work order ทั้ง Assembly และ F/G ) ให้ลงเหลือครั้งเดียว  เมื่อระบบ Software คำนวณแล้วว่าวัตถุดิบๆ หรืองาน ( item code )  นัันๆตกในความต้องการใช้สัปดาห์เดียวกัน  ( จากเดิมที่ต้องเปิดสั่งซื้อ(PO) หรือเปิดคำสั่งผลิต (work order )  ซ้ำซ้อนบ่อยๆครั้ง เสียเวลา เสีย setup time  เสียค่าใช้จ่ายต้นทุนในทุกๆด้าน )      

     Amatron Erp/Mrp Software   จะช่วยคำนวณการวางแผนดังกล่าวให้ประหยัดเวลา ทรัพยากรทุกๆด้าน แต่ยังคงส่งงานทันกำหนดเวลา แถมยังได้ขโมยเวลาให้องค์กรสามารถรับออร์เดอร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย พร้อมทั้งการแก้ปัญหาการเดินไลน์การผลิต  ติดตามการผลิต  การบรรจุภัณฑ์ และแก้ปัญหาอื่นๆ 
    Amatron Erp/Mrp Software   ออกแบบมาให้ผู้ใช้ทำงานง่าย  เน้นการคำนวณแผนต่างๆถูกต้องทั้งหมด สามารถนำไปปฎิบัติงานได้ทันทีทุกแผนก  ผู้ใช้เพียงใส่ข้อมูล Master data  และการทำงานเท่าที่จำเป็น แต่ใช้งานให้ได้ผลการแก้ปัญหาองค์กรในด้านการผลิตได้ทันทีดังที่กล่าว   โดยลูกค้าพิสูจน์ข้อมูลและผลการทำงานด้วยตัวองค์กรลูกค้าเอง  การใช้งานแบบค่าแรกเข้า และเช่าใช้งานรายเดือน  สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด   โทร.  02-1147817 , 089-0035991
  

Powered by MakeWebEasy.com