HOME2

                                                            

              บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ซอฟท์ จำกัด    ERP FACTORY SOFT CO., LTD.      

                  ติดตั้ง วางระบบงานซอฟแวร์โรงงานอุตสาหกรรม ERP/MPS/MRP การวางแผนการผลิต ( MPS ) การคำนวณการจัดหาวัสดุ ( MRP )  การจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling , Advanced Planning  ) และการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแบบในองค์กร ( On-Premise ) หรือบนคราวน์ ( On Cloud ) 

     **  เราคือทีมงาน บริษัทพัฒนาซอฟแวร์ ( Softwarte House ) ทางด้านซอฟแวร์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง  เราคือตัวจริงของงานด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต  MRP  หรือ การจัดตารางการผลิต  ( Prduction Scheduling , Advance Planning  )

          ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของทีมงานโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบของบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ต่างประเทศ   เราเชี่ยวชาญระบบงานด้าน  MPS/MRP  การจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling , Advance Planning  )   ของลูกค้าระบบโรงงานการผลิต Electronic Parts , Assembly Parts , Automotive Parts , Plastics , Master Batch , Compound , Mixing  และงาน Parts  งานประกอบที่ซับซ้อน และโรงงานที่ต้องการเสาะหาซอฟแวร์ เพื่อแก้ปัญหาการผลิตของโรงงาน    ** 

                                                                    * บริษัทที่รับประกัน  Software และ Implementation กับโรงงานลูกค้า 100 % *

                **  Netsys Erp/Mrp System ระบบ Software ที่ใช้หลักการวิธีการคำนวณ MPS/MRP เช่นเดียวกับ ERP/MRP world-wide Software ต่างประเทศ เช่น SAP R3 ,SAP B1 .. etc  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ระบบ Software ของบริษัท การทำงานเทียบเท่ากับ Software ต่างประเทศ **

                            ** ระบบ MPS/MRP ของแท้หรือไม่ต้องพิจารณาที่ตาราง MRP **

                   *ระบบ Advance ERP/MRP SOFTWARE  ( Proactive ERP/MRP ) ของแท้ ( concept  จาก  SAP ) ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบ มิไช่การเพียงมี ERP แบบทั่วๆไป *

                       * หลักการทำงาน ERP/MRP Software และผลที่ได้รับเทียบเท่า Software ชั้นนำต่างประเทศ ( SAP ..etc) ( ด้วยประสบการณ์ทีมงาน SAP ) *

                  -  ติดตั้ง วางระบบงาน Implementation  ระบบซอฟแวร์  Manufacturing ERP/MPS/MRP Software กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดโดยตรงอย่างแท้จริง 

        Netsys Production Scheduling System by Erp Factory Soft Co.,Ltd.  ระบบซอฟแวร์ Graphical การวางแผนการจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling, Advance Planning ) ของโรงงานอุตสาหกรรม 

         -  ระบบซอฟแวร์อีกชุดหนึ่งของตระกูล   Netsys   คือระบบการจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling, Advanced Planning )  ซึ่งเป็น Graphical Production Scheduling Software   จุดประสงค์เพื่อให้ผู้วางแผนการผลิต ( Planner ) ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการผลิตที่ซับซ้อนให้กับงานการผลิต ( Order , Work Order  ) เพื่อให้สินค้า ( F/G)  หรือ งานระหว่างทำแต่ละขั้นตอน ( Work in process ) เหมาะสมกับเครื่องจักรทุกๆเครื่อง ในทุกๆขบวนการ ( Process )  โดยอัตโนมัติ  ทำให้องค์กรบริหารการใช้เครื่องจักรและเวลาการทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  ใช้เวลาการทำงานสั้นที่สุด  การส่งงานสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาในทุกๆคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ    ( Optimize and Line Balance Scheduling  Software  )  

  Netsys Production Scheduling ( Advanced Planning )    โปรแกรมการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  ( Flow Shop, Job Shop )   
 


    แผนภาพระบบการทำงาน ของ  Netsys Erp/Mrp System  MRP TABLE  (  ตารางผลการคำนวณ  MPS/MRP ) 
 MRP TABLE  (  ตารางผลการคำนวณ  MPS/MRP  ของ Netsys ERP/MRP Software ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นและเป็นหัวใจของระบบการวางแผนทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม)     *  ตาราง MRP คืออะไร และทำไมถึงเป็นหลักคิดสำคัญในการเลือก Implement ซอฟแวร์  ERP/MRP โรงงาน  *

       ตาราง MRP  เป็นตารางการคำนวณแผนกิจกรรมทั้งหมดของโรงงานในขณะนั้นๆ  ทั้งกิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบและแผนการผลิต ทั้งแผนผลิตงานระหว่างทำ (wip) หรือ สินค้า (f/g) ในแต่ละขบวนการ แต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม  เป้าหมายคือการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน  เพื่อป้องกันการขาดวัตถุดิบหรือขาดความพร้อมอื่นๆเมื่อถึงเวลาผลิตจริง  การผลิตในโรงงานต้องทำงานอย่างราบรื่นไม่สะดุด  ทุกๆรายการ Item Code  ต้องถูกทำอย่างถูกที่ถูกเวลา ( what , how many , when )  เพื่อให้ทุกๆออร์เดอร์เสร็จทันกำหนดส่ง ( In Time )   สต๊อค (Stock) ของโรงงานทุกๆ item code  ต้องไม่ขาดเมื่อจะหยิบใช้   และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมตลอดเวลา ไม่มากไป ไม่น้อยไป เพราะพื้นที่การเก็บรักษา ( warehouse ) คือ ค่าเสียโอกาส ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในทุกๆวัน และ MRP Table เป็นแผนที่การทำงาน ( synchronize working map )  ที่ทุกๆแผนกจะถือเป็นฉบับเดียว เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกๆขบวนการผลิตในทุกๆวันตลอดไป  

       ดังนั้นถ้า Software ออก MRP Table ที่ดี และแผนงานของทุกๆแผนกในทุกๆวันว่าแต่ละแผนกจะต้องทำอะไร  (what ) จำนวนเท่าไหร่ ( how many )  และทำเมื่อไหร่ ( when )  อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง ( practical ) ในทุกๆวัน  ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหนัาที่ทุกๆแผนกในองค์กรเชื่อมั่น ยอมรับและยึดถือในการปฎิบัติงาน  การ Implement ระบบโรงงานก็จะประสบความสำเร็จ เพราะรายละเอียดอื่นๆที่เหลือ ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน  

       ในระบบ MPS/MRP Calculation ของ NETSYS ERP/MRPSYSTEM   ไม่ใช่แค่ให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเท่านั้น  แต่ระบบ NETSYS ERP/MRPSYSTEM  มี feature  ให้พนักงานในแต่ละแผนก รับทราบ และรู้ล่วงหน้า ว่าจะมีงานใดมาถึงตนเอง เพื่อการเตรียมงาน เตรียมคนงาน  เตรียมเครื่องจักร  และทรัพยากรณ์ อื่นๆ ให้ทุกๆแผนกพร้อมเสมอเมื่องานมาถึง  จึงเป็นเหตุผลที่ MPS/MRP ของซอฟแวร์ที่ดีเป็นแผนที่สำคัญที่สุด


    * ระบบ  NETSYS ERP/MRP SYSTEM  เหมาะกับโรงงานอุตสาหรรมใด และทำไมต้องลงทุนวางระบบงานที่ดีในองค์กร 
       NETSYS ERP/MRP SYSTEM   ระบบ erp/mrp software ที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวางระบบองค์กรที่ดี ( Procedure ) ควบคุมการวางแผนการผลิตและกิจกรรมทุกๆด้านในโรงงานและความต้องการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่     อาทิเช่น 
     1. การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ทันกำหนดส่งลูกค้า ( Over due date )  
     2. การแก้ปัญหาและควบคุมการวางแผนการผลิตที่และอัฟเดท( Daily Plan Update ) และถูกต้องในทุกๆวัน
     3. การแก้ปัญหาและควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบ  เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมเสมอเมื่อทำงาน  ไม่เกิดปัญหา เครื่องรอวัตถุดิบ  เครื่องรองาน งานรอเครื่อง  หรือ อื่นๆ
     4. การควบคุมและแก้ปัญหางานเสีย ( NG )  ให้ได้ทันท่วงที ( ทันส่ง ) 
     5. การแก้ปัญหาและควบคุมขบวนการเดินการผลิต ให้ข้อมูลถูกต้อง พร้อมทั้งการสืบกลับ ( Lot Traceability )
     6. การแก้ปัญหาและควมคุมการส่งงานไปทำที่ vendor ข้างนอกพร้อมทั้งต้นทุน
     7. การแก้ไขปัญหาขบวนการบรรจุภัณฑ์  เช่น การแก้ปัญหาการบรรจุสินค้าผิด Part Code   ผิดจำนวน  ผิดออร์เดอร์  หรืออื่นๆ 
     8. การตรวจสอบประสิทธิภาพของคนงาน เครื่องจักร ( OEE ) เพื่อเป็นข้อมูลในการ promote หรือ ปรับย้ายหน้าที่  ลดพนักงาน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
     9. การตรวจสอบต้นทุนแบบแท้จริงของสินค้า และสายการผลิต (F/G & WIP COSTING) แบบทันที ( Real-time Actual Costing )  เพื่อความรวดเร็วในการแข่งขันทางธุรกิจ  หรือ อื่นๆ 
    10. ต้องการเซต WORKING PROCEDURE  ในองค์กรให้เป็นระบบงานที่ดีเพื่อให้คนงานทำงานด้วยความเรียบร้อยในทุกๆวันตลอดไป  แม้จะมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาก็สามารถใช้งาน และ Software ก็สามารถให้ความมั่นใจได้ทันที  เป็นการลงทุนวางระบบงานที่คุ้มค่าและอยู่กับองค์กรตลอดไป คุ้มค่ากว่าการลงทุนซื้อเครื่องจักร
    11.  การแก้ปัญหาอื่นๆตามความต้องการลูกค้า


        * ระบบ NETSYS ERP/MRP SYSTEM  ระบบซอฟแวร์ที่รับประกัน แม้โรงงานเพิ่งรับพนักงานวางแผนการผลิต ( Planner )  ใหม่( หรือพนักงานแผนกอื่นๆ ) ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานปัจจุบัน หรือพนักงาน Planner ลางานไปหลายๆวัน  เพียงกดปุ่มเดียว ระบบ Software จะคำนวณแผนการทำงานกับข้อมูลการทำงานของ line การผลิตทุกๆ process ที่เมื่อวานทำไว้ และอัพเดท( update )  ถูกต้อง 100  %  เพื่อเป็นแผนการทำงานในแต่ละ process  ข้อมูลส่งให้พนักงานใน line การผลิตทำงานอย่างถูกต้องในทุกๆวัน 


           NETSYS ERP/MRPSYSTEM  เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนงาน ( Parts)ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC ( CNC Parts )   การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องปั๊ม  ( BLANK )  หรือการผลิตชิ้นงานต่างๆแบบงานประกอบ ( Assembly Parts )  เช่นการผลิตชิ้นส่วน Automotive Parts , Electronics Parts  หรือ อุตสาหกรรมประเภทการเป่า หรือ ฉีดโลหะ  พลาสติค  อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หรือ น้ำผลไม้  และอื่นๆ

         * ทำไมซอฟแวร์ ERP/MRP SYSTEM ต่างประเทศที่ดี  ต้องมีโมดูลการคำนวณการวางแผนการผลิต ( MPS ) และการคำนวณการวางแผนการจัดซื้อวัสดุ ( MRP )เป็นแกนหลัก  และข้อควรพิจารณาเลือก Software * 
           การผลิตในองค์กร  สิ่งที่เป็นตัวขับ ( Driver ) ที่จะทำให้เกิดแผนการทำงานของทุกๆแผนกในทุกๆวัน ที่ทุุกๆแผนกจะต้องทำงานกับ Part Code ไหน ( What )  ทำจำนวนเท่าไหร่ ( How Many )  และ ทำเมื่อไหร่ ( When)  แล้วให้ทันส่ง หรือมีประสิทธิภาพที่สุดคือ   สต๊อค ( Stock )  เพราะสต๊อคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการคำนวณแผนการผลิตจะต้องอัพเดทอย่างถูกต้องในทุกๆวัน ถ้าซอฟแวร์ไม่มีการคำนวณ MRP หรือมีแต่คำนวณช้า ใช้เวลานานเกินไป หรือการคำนวณไม่ถูกต้องแม้ซักเล็กน้อย ผลลัพธ์คือผู้นำไปใช้ ( Planner ) ก็จะได้รับข้อมูลผิดและนำไปใช้ทำงานแบบผิดๆ เช่น ตกลงว่าวันนี้ฝ่ายผลิตนี้จะต้องขึ้น Line การผลิต  40 item code   ( แทนที่่จะป็น 35  หรือ 43  item code   การเตรียมเครื่องจักร คนงาน โอที ก็ผิดไปหมด ) จะต้องผลิตงานระหว่างทำ ( wip ) หรือ สินค้า (f/g) ตัวนี้หรือไม่ผลิตกันแน่ ?  ฝ่ายจัดซื้อจะต้องสั่งซื้อหรือไม่สั่งซื้อกับวัตถุดิบ Raw Material นี้หรือไม่ ตกลงว่ามี stock  ( ทั้ง r/w และ wip )  เพียงพอไหม ? ..... อื่นๆ   เพราะในการทำงานจริง Item Code ในโรงงานที่เกี่ยวข้องมีเป็นร้อย เป็นพัน Item code ( อุตสาหกรรมสายการประกอบ ) แล้วผู้วางแผนจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลแผนที่ได้รับจากซอฟแวร์ ข้อมูลไหนถูก ข้อมูลไหนผิด ?  ข้อมูลจากระบบเชื่อถือได้แค่ไหน ?  และเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่มั่นใจในความถูกต้องข้อมูลที่ได้รับ  ก็จะนำไปสู่ความไม่เชื่อถือ ( don't trust )  รู้สึกเสียเวลากับการใช้ซอฟแวร์ จึงกลับไปใช้วิธีการแมนนวล ( excel ) ของตัวเอง  การ Implement  ระบบ ERP ในองค์กรก็จะล้มเหลวและสิ้นสุดลงในที่่สุด  ( โมดูลอื่นๆที่พยายามจะใส่ข้อมูลไปก็หมดความหมาย )  นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมการเลือกระบบซอฟแวร์ที่จะ Implement ในองค์กร เราต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง คือการเลือกซอฟแวร์ และบริษัทที่ Implement ที่ถูกต้องเป็นลำดับแรก 
 

        *  AT A GLANCE   ( เนื้อหาโดยสรุป )                               

               ติดตั้ง  Implement  ระบบซอฟแวร์ควมคุมโรงงานอุตสาหกรรม 

              NETSYS ERP/MRP SYSTEM   เป็นซอฟแวร์  ERP/MRP SYSTEM  ประเภทการทำงานเชิงรุก ( PROACTIVE SOFTWARE )  ที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาการทำงานขององค์กร นอกจากการ Implement โรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น ระบบ ระเบียบ แบบปกติแล้ว  แต่เน้นการแก้ปัญหาที่องค์กรประสบบ่อยๆ เช่น  การส่งงานสินค้าไม่ทันกำหนด  การเกิดงานเสีย( NG )มากเกินไปในสายการผลิต   การวางแผนการผลิต การสั่งซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ  เครื่องจักร คนงาน การผลิตงานติดขัด  สะดุดบ่อยๆ การทำงานที่ต้องพึ่งพากับพนักงานมากเกินไป หรืออื่นๆ  ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่มี Software ที่ดีที่จะบอกหรือแจ้งเตือนสิ่งที่ถูกต้องให้  ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ต้องอาศัย ระบบ  MRP ที่ดี ที่ทำงานง่าย คำนวณรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นสำคัญ   

             NETSYS ERP/MRP SYSTEM    เป็นซอฟแวร์มุ่งเน้นแก้ปัญหาโจทย์ของโรงงานคือ    "ทำอย่างไร ในโรงงานของเราจะผลิตสินค้าส่งลูกค้าให้ได้ทุกๆราย   มีคุณภาพ และทันกำหนดส่งในทุกๆ Order  ไปได้เรื่อยๆ ตลอดไปโดยไม่สะดุด  ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด และการดำเนินงานขององค์กร (  Working Procedure )  เป็นวงจรที่ดีในทุกๆวันตลอดไป "  ซึ่งเป็นการลงทุนวางระบบองค์กรที่สำคัญ คุ้มค่าและอยู่กับองค์กรตลอดไป 

     หลักการทำงาน และผลที่ได้รับเทียบเท่า  SOFTWARE  ชั้นนำต่างประเทศ  WORLD-WIDE  ERP/MRP  SOFTWARE   ( SAP .. etc  )  ( ด้วยประสบการณ์ทีมงาน SAP ) 

       NETSYS ERP/MRP SYSTEM  คือซอฟแวร์  Manufacturing ERP/MRP System  ที่ถูกพัฒนาด้วยทีมงาน Software House ที่มีประสบการณ์ 20 ปีกับ Japaness Software House , India Software House ( บังกาลอร์ )  กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย และประสบการณ์ การเป็นทีมงาน SAP Implementation  ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ และรับทราบปัญหาที่พบเจอ บริษัทได้พัฒนาระบบซอฟแวร์ ERP/MRP SYSTEM ที่เน้นในเรื่องการแก้ปัญหาที่โรงงานอุตสาหกรรมประสบบ่อยๆ  ทั้งปัญหาการไม่มีระบบควบคุมที่ดี  ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศทั้งองค์กร   การผลิตสินค้าที่มีขบวนการผลิตที่ซับซ้อน ( Assembly Line ) หรือการผลิตที่มีขั้นตอน ( Process ) ควบคุมได้ยาก เช่น **การผลิตสินค้าหลักแล้วจะเกิดสินค้าแฝง Co-Product , By-Product ในระหว่างขบวนการ และอื่นๆ   

     ซอฟแวร์  Netsys ERP/MRP System  นี้ช่วยควบคุมการทำงานทั้งองค์กร ในทุกๆขบวนการของการผลิตเริ่มตั้งแต่  

           1. การรับออร์เดอร์หรือค่าพยากรณ์การขายจากลูกค้า( Sale Order /Forecast  )   

        *2. การคำนวณการจัดหาวัตถุดิบ ( MRP Material Requirements Planning ) ล่วงหน้า  เพื่อการผลิตที่ดำเนินการต่อเนื่อง ไม่สะดุด ไม่เกิดปัญหา เครื่องรองาน  งานรอเครื่อง  เครื่องรอวัตถุดิบ หรืออื่นๆ   

        *3. การคำนวณการวางแผนการผลิตทั้งงานระหว่างทำและสินค้า  (MPS Master Production Schedule ) และอัพเดท ( Update ) แผนที่ถูกต้องในทุกๆวัน  

          4. การเปิดคำสั่งผลิต  และส่งเข้าสู่สายการผลิต 

          5. การติดตามดูประสิทธิภาพการผลิตในทุกๆขบวนการผลิต ( Production  Monitoring ) เฝ้าดูและ Monitor ของเสีย ( NG Monitor ) ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆเวลาแบบเรียลไทม์ 

       *6. รองรับระบบการเดิน Line การผลิตด้วยการยิง Barcode , QR Code ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่  Handheld  หรือ PC Pocket ( อุปกรณ์เสริม ) ในทุก work center ของโรงงาน 

         7. ซอฟแวร์ช่วยสร้างแผนเพื่อสร้างงานทดแทนของเสียได้ (NG) แบบอัตโนมัติแบบทันที ( NG Replacement System )  ( ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาไม่ทันส่ง เพราะระบบทราบของเสียแบบ realtime และส่งแผนให้ผู้ปฎิบัติงานทันที )    ผลที่ได้คือแผนกวางแผนการผลิต ( Planner )  และแผนกอื่นๆ มีเครื่องมือที่จะจัดการกับข้อมูลการผลิตที่ถูกต้องและอัพเดท ทำให้แก้ปัญหาอย่างถูกจุด  เช่น  การส่งสินค้าที่ไม่ครบ ไม่ทัน แม้จะมีการแบ่งส่งแล้วตาม และต้นทุนที่สูง  ถ้ามีงานเสีย ( NG ) อยู่ในหลายๆ Process  และเกิดขึ้นทุกๆวัน  นอกจากนี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหานี้ยังส่งผลให้เป็นปัญหากับลูกค้า เสียเครดิตขององค์กร โมดูลนี้จะช่วยแก้ปัญาหาการรับรู้และออกแผนการผลิตชิ้นงานทดแทนของเสีย ( NG )  แบบทันท่วงทีก่อน ไม่ต้องรอให้เป็นปัญหา  หรือเพิ่งรู้ตัวเมื่อถึงเวลา Packing แล้ว 


        8. การส่งงานเพื่อจ้าง Supplier หรือ Vendor  ( Outbound Production ) ข้างนอกโรงงานในการทำงานต่อเช่น ส่งชุบ  ม้วน หรือ ขบวนการอื่นๆ  ระบบ Software ควบคุมการทยอยรับและส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ

        9.  การบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ( Pick & Pack )  เพื่อส่งลูกค้าด้วย  QR CODE TAG BOX  Identify   จนกระทั่งการออกอินวอยซ์ พร้อมสินค้าส่งลูกค้า   

       10. ระบบการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรและคนงาน ( OEE System )  ระบบออกรายงการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและคนงานในทุกกะ (shift )  และขั้นตอน  ( process )อย่างมีะประสิทธิภาพ

       11. ระบบต้นทุนแบบแท้จริง และ Real-time ( Real-Time Actual Costing System )   ผู้บริหารสามารถดูและออกรายงานต้นทุนการผลิตแบบแท้จริง ( Actual cost ) ในทุกๆขบวนการ ทุกๆ Lot การผลิต หรืออื่นๆ  ได้แบบทันที  ทุกเวลา ไม่ต้องรอทางบัญชีปิดงบ  และระบบเสริมอื่นๆ เช่น 

ระบบ  *ERP APPROVEMENT การอนุมัติตามลำดับขั้นการอนุมัติเอกสารงาน ERP  ทั้งการขอเปิด  PR  และ PO ( Paperless )  เพื่อความรวดเร็วและ ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษขององค์กร และการแก้ปัญหาขององค์กรอื่นๆ  ดังนั้น ระบบ Software ของบริษัท Erp Factory Soft Co,Ltd.   จึงเป็นระบบ Software ERP/MRP ที่เน้นในทุกๆจุดที่จะเป็นปัญหาขององค์กร   

          (  ระบบข้างต้นเป็นโดยสรุปรวบย่อเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัท  Erp Factory Soft Co.,Ltd.   สามารถปรับแก้ไข ( customization ) และเพิ่มเติมความต้องการของโรงงานลูกค้าได้ สนใจโปรดสอบถามเพิ่มเติม  ) 

    * ข้อดีของ Sofware Netsys Erp/Mrp System   เป็นซอฟแวร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ( User friendly )  การทำงานทุกหน้าจอง่าย  มีเหตุมีผล  กระชับ ทำงานได้รวดเร็ว   การคำนวณ MPS / MRP  ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ก็ได้ผลลัพธ์นำไปปฎิบัติงานในทุกแผนกขององค์กรอย่างแน่นอน     ดังนั้น สิ่งที่ซอฟแวร์นี้เน้นคือ ทุกแผนกจะรู้แผนของตัวเอง รัูว่าจะมีงานไหน Part Code  สินค้าของลูกค้ารายไหน กำลังจะเข้ามาที่แผนกตนเอง เพื่อเตรียมตัวทำงานล่วงหน้าในทุกๆวัน    เมื่อการทำงานในทุกแผนก ทุกขบวนการ เป็นระบบระเบียบที่ดีในทุกๆวัน   การทำงานเป็นแบบเชิงรุก (  PROACTIVE ) ผลที่ได้คือการแก้ปัญหาที่องค์กรเคยประสบในทุกๆวัน และ ลดต้นขององค์กรในทุกด้านได้อย่างถาวร โดยใช้ระบบ Software เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและอยู่กับองค์กรตลอดไป        

    * *  DETAILS CONTENT  ( เนื้อหาส่วนรายละเอียด )  

   THE REAL MANUFACTURING   MPS / MRP & SHOP FLOOR CONTROL SOFTWARE ON FACTORY BASE ( On-Premise )  AND CLOUD BASE.   

   1. SALES SYSTEM   ระบบการขาย

   2. PROCUREMENT SYSTEM  ระบบการจัดซื้อ

   3. MASTER PRODUCTION SCHEDULE (MPS) ระบบการวางแผนการผลิต 

   4. MATERIAL REQUIREMENT PLANNING,   MRP SIMULATION  ระบบการคำนวณการจัดหาวัตถุดิบ  ( MRP )

   5. MPR FOR SPARE PARTS.  ระบบการคำนวณการจัดหาอุปกรณ์การผลิต ( MRP)

   6. SHOP FLOOR CONTROL  ระบบการผลิตและการควบคุมการผลิต

   7. WAREHOUSE MANAGEMENT ระบบสินค้าคงคลัง

   9. MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES )  ระบบการปฺฏิบัติการและติดตามการผลิต 

  10. PICK & PACK /SERIAL NUMBER  ระบบการบรรจุภัณฑ์สินค้าและสร้าง Serial No.

  11.  BARCODE & QR CODE SYSTEM  ระบบ BAR CODE และ QR CODE

  12. OEE SYSTEM   ระบบการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรและผู้ปฎิบัติงาน  

  13. OUTBOUND PRODUCTION ( JOB SENT TO VENDOR )  ระบบการส่งงานเพื่อให้ผู้รับจ้างผลิต เช่น การส่งชุบ .. อื่นๆ 

  14. REWORK JOB    ระบบการซ่อมงานการผลิต 

  15. NG/DEFECT REPLACEMENT SYSTEM    ระบบการวางแผนเพื่อสร้างงาน ( สินค้า , งานประกอบ ) ทดแทนงานที่เสียเพื่อให้ทัน             กำหนดส่งทุก PO  ลูกค้า

  * 16. APPROVED DOCUMENT SYSTEM  ระบบการอนุมัติเอกสาร  PR / PO และ อื่นๆ   

  17.  CO-PRODUCT, BY PRODUCT  SYSTEM   ระบบการรองรับอุตสาหกรรมทุกชนิดที่ ระหว่างขั้นตอนการผลิตเกิดสินค้าร่วมหรือ สินค้าแฝง  ( CO-PRODUCT,  BY-PRODUCT )  เช่น อุตสาหกรรมการผลิตไม้แปรรูป  การผลิตน้ำผลไม้ ( น้ำมะพร้าว, อาหารแปรรูป  ... etc ) 

 **การผลิตมีสินค้าแฝง Co-Product, By-Product   ที่่ขึ้นในระหว่างการผลิตตลอดเวลา  เช่น  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ที่เกิด scrap หรือ  เศษเหล็ก,   การผลิตไม้แปรรูป ที่เกิดเปลือกไม้   การผลิตอุตสาหกรรรมอาหารและเครื่องดื่ม  เช่นการผลิตน้ำมะพร้าว ที่เกิด เนื้อมะพร้าว  กะลา  น้ำส้มควันไม้ เป็น co-product, by-product หรือ อื่นๆ  และสินค้าแฝงเหล่านี้ เกิดขึ้นทุกๆวัน และหลายๆขบวนการ เราสามารถขายได้ทุกอย่างๆ  ดังนั้นระบบที่ดีจะต้องทำการควบคุมให้ถูกต้องในทุกๆจุด 

        การเดินระบบขบวนการ NETSYS ERP/MRP SYSTEM ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย อุปกรณ์ Computer Handheld (  อุปกรณ์เสริม ) 

 


 
 (  Manufacturing Software  & Implementation guarantee 100 %    รับประกันระบบ Software และการ Implement 100 %  ) 

   ERP FACTORY SOFTは、ソフトウェアシステムと実装を100%保証するSoftware House&Consultantの会社です。
 

                                                                                   

          MULTI SITES & FACTORIES ERP/MRP SYSTEM  ระบบ ERP/MRP แบบหลายโรงงาน หลายสาขา 

                    The ERP/MPS/MRP Software System support Multisites & Factories ( Multisites & Factories Version )    

    ระบบ  NETSYS ERP/MRP SYSTEM  ( Multisites & Factories version )   ระบบการผลิตแบบควบคุมหลายโรงงาน ( หลายจังหวัด )  สามารถวางแผนการผลิต เปิดคำสั่งผลิต  ระบบสินค้าคงคลัง และการควบคุมอื่นๆแบบหลายโรงงาน หลายสาขา  (   Multisites & Factories Version  )      

      NETSYS MRP TABLE   by Erp Factory Soft Co., Ltd. ( Thailand )   (   สงวนลิขสิทธ์ 2010 ของ  ERP FACTORY SOFT CO.,LTD.  )    

                                          การเปรียบเทียบตาราง MRP ( MRP TABLE )  ของ   NETSYS ERP/MRP   กับ MRP TABLE  และ MRP Process List ของ  SAP          NETSYS MRP TABLE  ตารางผลการคำนวณ  MPS/MRP  ของNetsys ERP/MRP Software ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นและเป็นหัวใจของระบบการวางแผนทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม 

       

 MRP TABLE  ของ  SAP    
 

MRP TABLE  
 

 


  

 


   

      ภาพแสดงหลักการคำนวณ  MRP ของ SAP  และ  NETSYS  SOFTWARE ของบริษัท Erp Factory Soft Co., Ltd.  (   SAP& NETSYS MRP  CALCULATION THEORY ) 


 


Production Scheduling    (์ Netsys Advance Planning Schedule )  APS     [  NETSYS APS ซอฟแวร์การจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  ] 

CUSTOMER PRODUCT PARTS     ชิ้นส่วนงานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า


 

      NETSYS ERP /MRP SYSTEM  :   Software  วางแผนการผลิต  MPS/  MRP  บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการผลิตที่เหมาะสมกับทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตงานผลิตชิ้นส่วน ( PARTS)  CNC PARTS    อิเลคทรอนิค  งานประกอบ ( Assembly Parts ) 


                                                                                                    *****     ส่วนเนื้อหารายละเอียดระบบงาน   Details Working Flow  *****

    ERP FACTORY SOFT CO., LTD. 

          เราเป็นบริษัท CONSULTANT & SOFTWARE HOUSE  ทางด้านโรงงานอุตสาหรรมโดยตรง  เราออกแบบและ IMPLEMENTATION  ERP/MRP  SYSTEM  ในระบบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ( MANUFACTURE PART ) 
          เรามีประสบการณ์ในการผลิต พัฒนา วางระบบงาน   SOFTWARE  ทางด้านการบริหารจัดการโรงงานครบวงจร ( Enterprise Resource Planning ) และ  MRP II   (MANUFACTURE RESOURCE PLANNING  )  ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, และต่างชาติเป็นหลักมากกว่า 20 ปี   

          เราให้บริการ  ERP/MRP SOFTWARE  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร ( SDLC )   ตั้งแต่การสำรวจระบบงานเดิม  ออกแบบระบบงานใหม่ การนำระบบ MRP และ ERP ที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม  ทั้งบน  FACTORY  BASE ที่โรงงานลูกค้าเอง   หรือบน  CLOUD COMPUTING      ซึ่งมีข้อดี คือ
 
         1. โรงงานอุตสาหกรรมลูกค้า ไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในการเสาะหา หรือ เตรียม  INFRASTURCUTR    แต่จะเป็นหน้าที่ของ บริษัท  ERP FACTORY SOFT CO.,LTD  จะเป็นผู้เตรียม INFRASTURCTURE  เหล่านั้นที่ทันสมัยล่าสุดบนระบบ  CLOUD COMPUTING  ( Software as a service  SaaS ) (  Microsoft Azure )   ตลอดเวลาให้แก่ลูกค้าแทน 
         2. การเข้าถึงเข้าใช้งานของผู้ใช้ ( USER ) สามารถเข้าใช้ระบบซอฟแวร์ ได้ทุกที่บนโลกด้วยความเร็วเปรียบเสมือนใช้ในโรงงานท่านเองและใช้ได้ตลอดเวลา 24 ชม.  
         3.  ที่สำคัญระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดตามมาตราฐานสูงสุดที่รับรองโดย  กสทช 

 
          COMPANY BACKGROUND                   

    จากประสบการณ์ของการเป็นทีม Consultant  และ Development ของ Silicon Valley of India (Bangalore) ใน world-wide  ERP /MRP  Software ต่างประเทศของโรงงาน ญี่ปุ่น และโรงงานต่างประเทศมาตลอดกว่า 20 ปี     ( เป็นทีม Consultant และ Development ของ Software House  อินเดีย  ( บังกาลอร์ ) ประสบการณ์ การ Implement SAP .. , etc )
เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเรื่อง ระบบ ERP  และ MRP ( ที่แท้จริง ) ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ๋โดยตรง

   
  บริษัท Erp Factory Soft Co., Ltd.  รับประกันการทำงานของ NETSYS Software  และ การ Implementation   100 %  


     ระบบ Netsys Erp/Mrp   ให้ความสำคัญกับการทำงานของฟีเจอร์ หัวใจสำคัญที่สุด  ( Main Feature )  ของระบบโรงงานอุตสาหกรรม ( Manufacturing )  นั่นคือ  ระบบการบริหารจัดการการผลิตโรงงานทั้งองค์กร โดยหลักๆ   คือ

        1.  ระบบการวางแผนการผลิตทั้งโรงงาน ( MPS)  ทุกชิ้นส่วน ทุก Parts   ( AUTO PRODUCTION PLAN CREATE FROM  MPS ( recommend plan ) ) 

        2.  ระบบการคำนวณหาวัสดุ (MRP)  เพื่อเตรียมการใช้ในการผลิตล่วงหน้า        (  AUTO PO CREATE FROM MRP  ) 

        3.  การควบคุมกิจกรรมการผลิต  ( Shop Floor Control & Production Monitoring  )  การติดตามการผลิต  และอื่นๆ  

        4.  การวางแผนการผลิตเพื่อทดแทนงานของเสีย ( Production Planning for waste Replacement ( NG, Defect ) ( รายละเอียด โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง ) 

    จุดประสงค์ของ Netsys Erp /Mrp System  เพื่อเป็น Software ในการบริหารจัดการการผลิตขององค์กรให้ดีที่สุด  ลดต้นทุนในการผลิตมากที่สุด 

     ระบบ MPS / MRP  เป็นจุดตั้งต้นของระบบวางแผนทุกอย่างในโรงงานอุตสาหกรรม


   - ระบบ  NETSYS ERP/MRP Software คืออะไร      

       คือระบบ Software บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม  Manufacturing ERP/MRP  ที่ประกอบไปด้วย Module หัวใจหลักๆ ดังต่อไปนี้  Sales System, Purchase System, Inventory System, Master Production Schedule, Material Requirements Planning, Shop Floor Control, Production Monitoring System, Pick & Pack System

  - เมื่อนำระบบ Netsys ไปใช้งานแล้ว สิ่งที่ต้องได้จากระบบ Software Netsys ERP/MRP  ในทุกๆวันและตลอดไปคือ                   

     ในการทำงานในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ระบบจะเป็นผู้คำนวณในการวางแผนการผลิตในทุกขั้นตอน ทุกชิ้นส่วน ในรายสัปดาห์ หรือ รายวัน ที่จะผลิตล่วงหน้า  แผนการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นรายรอบเดือน  และ ยืนยัน  Stock ทุกอย่างจะเป็นศูนย์ ( Zero Stock  ของ R/W , WIP และ F/G )      การผลิตจะทันกำหนดส่ง ( หรือผลิตเสร็จก่อน )  ในทุก Order  ระบบ Netsys  รับประกันไม่มีปัญหาขาดวัตถุดิบที่จะผลิต ( Material Shortage )  ปัญหาเครื่องรองาน  งานรอเครื่อง  และอื่นๆ จะน้อยลงหรือไม่มีเลย เพราะมีการวางแผนที่ถูกต้องอยู่ทุกๆวัน   โดยระบบเป็นผู้วางแผน(  Planning )  ที่ถูกต้องในทุกแผนกให้ทั้งหมด ( Production , Purchasing , Sales ,Warehouse  และอื่นๆ  ) 
 เพื่อเป็น  Guide Line  หรือทางเดินให้เจ้าหน้าที่ทุกแผนกมีแผนที่ในการทำงาน ( Daily working map )  แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำงานจริง ระบบยังยืดหยุ่นให้เป็นการตัดสินของเจ้าหน้าที่ในการทำงานตามสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน  ( ระบบเป็นเครื่องมือ ( Tooling ) เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานได้ดี และง่าย  มีการเชื่อมโยงกันในทุกแผนก  ในทุกๆขึ้นตอนของระบบโรงงานอุตสาหกรรม 

          ยกตัวอย่าง เช่น  การตัดสินใจจะผลิต  Part No. ไหน  จำนวนเท่าไหร่ ในวันไหน ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้งาน (Planner หรือ User)  แต่ระบบจะออกแผนการผลิตที่ถูกต้องในทุกๆ Parts หรือ ทุกๆอย่าง ( MPS )  ให้ผู้วางแผนการผลิตเป็น  Guide นำทาง ว่าเราจะทำงานอะไร กับ Parts ไหน ในแต่ละวัน เพื่อที่จะได้ผลิตทันกำหนดเวลาในทุกๆ Order ในทุกๆวันโดยมีประสิทธิภาพสูงที่สุด    (  สิ่งที่ได้จากแผน MPS ในขั้นตอนนี้ คือ ระบบ Netsys ยืนยันว่าแม้แต่ Planner ที่ไม่มีประสบการณ์มากนัก หรือโรงงานมีความซับซ้อนของ Bill of Materils หลายๆชั้นของสินค้า( F/g) หรือ งานระหว่างทำ ( wip ) ในการประกอบหรือผลิตสินค้า  การดำเนินการตามแผนการผลิต( MPS ) ที่ระบบแนะนำ โรงงานจะไม่ประสบปัญหา มี Part No. ไหนที่หลุดไปจากแผนการผลิต หรือผลิตมากเกินไป ในแต่ละสัปดาห์ของการทำงาน) 


 
NETSYS ERP/MRP SYSTEM Manufacturing Feature                                                             

  ตัวอย่างฟีเจอร์บางส่วนคร่าวๆดังนี้ 

  1. SALES ORDER IMPORTED TO SYSTEM 
   รองรับการนำคำสั่งซื้อ  ( Sales Order ) จากลูกค้าเข้าระบบด้วย excel file เพื่อลดเวลาและทรัพยากรณ์ในการต้องมาบันทึก  SALES ORDER จากโปรแกรม

   2. RAW MATERIAL / FINISH GOODS
    รองรับรายละเอียดการควบคุมคุณสมบัติของ วัตถุดิบ, สินค้า เช่น เหล็ก ทองแดง และอื่นๆ การควบคุม GRADE, TYPE, TOLERANCE, LENGTH, DIAMETER, SPECIFICATION, CATEGORY, GROUP  ..etc    

   3. MULTI MEASUREMENT 
     รองรับระบบ 2 หน่วยนับ เช่น  KGS, PCS ..etc   หรืออื่นๆ การบันทึกการรับวัตถุดิบ รองรับ การแยก  Zone, Location,เลขที่ กล่อง   Lot no.  ,  Vendor Lot no.   
 
    4. STOCK ADJUSTMENT       
     การปรับยอดวัตถุดิบ หรือ สินค้า ณ ปลายเดือนหรือเมื่อต้องการ รองรับ การปรับยอดได้ทั้ง 2  หน่วยนับ เช่น เส้น หรือ กิโลกรัม ( PCS or KGs. .. etc  ) หรือ อื่นๆ 

    5. MRP CALCULATION     
     การคำนวณ MRP เพื่อคำนวณการจัดหา จัดซื้อ ของวัตถุดิบ ถูกต้อง 100 % เป็นรายสัปดาห์  รายเดือน หรือ หลายๆเดือนล่วงหน้า  ฝ่ายจัดซื้อสามารถทำได้ทันที    ( ระบบการคำนวณ MRP ใช้วิธี  net change calculation  เพื่อความรวดเร็วสูงสุด ) 
     รองรับการ Auto เปิด PO ไปที่ Vendor และ    ราคาของวัตถุดิบตามที่ระบุไว้ ( Setting in Master ) อัตโนมัติ  อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ หรือจะทำการเปิด PO  ด้วยผู้ใช้เองได้ พร้อมทั้งการตั้งระบบให้เปิด  PO ส่งไป Email ของ Vendor อัตโนมัติ    ( Auto PO & Attachment File to E-Mail )


            5.1   AUTO PO CREATE FROM  MRP 
    6. MPS CALCULATION 
       การคำนวณการวางแผนการผลิต MPS
     การคำนวณ MPS แผนรายเดือน รายสัปดาห์ และกระจายให้เป็นรายวันในแต่ละเครื่องจักรที่จะผลิตสินค้านั้นได้ ตามความเหมาะสมและกำลังการผลิตในแต่ละวัน ( สามารถ Generate Daily Plan  by Machine   ( การสร้างแผนการผลิต ของทั้ง สินค้า  หรือ งานระหว่างทำ ( Assembly or WIP ) ลงเครื่องจักรแต่ละเครื่องที่เหมาะสมกับแต่ละสินค้าให้อัตโนมัติตามกำลังการผลิตของเครื่องจักรต่อวัน  ( machine capacity by day )  ( พร้อมทั้งรองรับการวางแผนจากผู้วางแผนการผลิตเอง โดย  IMPORTED BY EXCEL PLANNING )  

       6.1   AUTO  PRODUCTION PLAN  FROM  MPS 

     7. MULTI-WORK ORDER RELEASE
       การเปิดคำสั่งผลิต ( work order ) นอกจาการเปิดคำสั่งผลิตปกติแล้ว ระบบยังรองรับการเปิดคำสั่งผลิตตามรายเครื่องจักรเป็นร้อยๆคำสั่งผลิตในหลายๆเครื่องจักรในคราวเดียว  รองรับการดึงรายการแผนรายวันและรายเครื่องจักรที่ระบบทำการสร้างให้แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้   รองรับการเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือ ขบวนการผลิต  เช่น การเปลี่ยนขนาดความยาวของเหล็กเส้นในเครื่องที่ผลิต PART ด้วยเครื่อง CNC  โดยการเปลี่ยนขนาดที่ใกล้เคียงได้  ( change size , length  or diameter  ) หรือ รหัสวัตถุดิบอื่นๆในขณะที่จะทำการเปิดคำสั่งผลิต   รองรับการเปลี่ยนเส้นทาง หรือ ขบวนการผลิต ( Routing ) ได้ถ้าต้องการ 

     8. WORK ORDER  & LOT PROCESS CONTROL       
      รองรับการพิมพ์ใบคำสังผลิต และ เดิน Line การผลิต และสามารถออกใบให้พนักงานไปหยิบหรือเลือก lot no. ของวัตถุดิบ ตาม Fist in First Out ที่เข้ามาก่อนได้ (  FIFO PICK LIST CARD )

     9.  LOT PRODUCTION & SHOP FLOOR CONTROL  
      การเดินการผลิต  ตามรายการผลิตในขบวนการผลิต ทำการอัพเดท รายการของดี ( OK )  ของเสีย ( NG) แต่ละขบวนการผลิต   สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว(movement  ) ในแต่ละขบวนการผลิต ในแต่ละ Work Order หรือ  Lot No. ว่าอยู่แผนกไหน หรือ ขั้นตอนไหนได้ทันที ( PRODUCTION MONITORING REAL-TIME )
   

    10. COMBINE  LOT  
        ในกรณีจำเป็นจะต้องรวมหลาย Lot การผลิตย่อยๆ  เพื่อเป็น 1 Lot การผลิตใหญ่ (  Auto Combine Lot Production )  เพื่อเตรียมการผลิตใน Machine ถัดไปหรือ ส่ง VENDOR หรือ MAKER  เพื่อทำงานตาม Specification ข้างนอก 

     11. VENDOR PRODUCTION CONTROL 
    ระบบการส่งงานเพิ่อไปทำข้างนอก ( Vendor )  เช่น การชุบ ( Plate ) หรืออื่นๆ ระบบจะทำการควบคุม  ORDER  BALANCE การส่งงานสู่ข้างนอก ทั้งจำนวน ( Quantity ) และ มูลค่า ( Amount ) ไม่ว่าจะถูกส่ง ไป หรือ ทะยอยการส่งกลับมา (PARTIAL SHIP ) กี่ครั้งก็ตามได้ถูกต้องอย่าง 100  %

    ทำให้ควบคุมในเรื่องค่าใช้จ่ายของการจ้างงานของ   VENDOR ได้ถูกต้อง  พร้อมทั้งระบบการ AUTO เปิด PO หรือ DELIVERY NOTE ทุกครั้งที่มีการส่งให้ VENDOR  อัตโนมัติ และระบบการตรวจสอบยอด BALANCE  ORDER ตามราย  VENDOR และ  LOT NO. แบบ REAL-TIME ได้    (ขบวนการผลิตของ  1  สินค้า ( Part No .) สามารถมีได้หลาย Revision ของ process การผลิตได้ ) 

    12. REWORK PROCESS
      รองรับขบวนการแก้ไขงาน การเปิดคำสั่งผลิตเพื่อการแก้ไขงานได้  ( rework)

    13. PICK & PACK , SERIAL NO. SYSTEM

      ระบบการทำการบรรจุจากแผนก PACKING เพื่อนำมาสร้างเป็นการบรรจุถุง ( Bag)  หรือ กล่อง (Box) ตามที่มีการ  SET PACKING SIZE  อัตโนมัติ ระบบจะทำการสร้างการบรรจุถุง  หรือหมายเลข SERIAL NO. ของสินค้าการพิมพ์  BAR CODE และ QR CODE  เพื่อติดกล่องหรือถุง  รอการเปิด  INVOICE เพื่อรอการขายโดยการยิง Bar Code ลดความผิดพลาดจากพนักงานในการบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    14. MRP CALCULATION FOR TOOLING  

      ระบบการคำนวณการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ใบมีด  หรืออุปกรณ์อื่นๆ ( Tooling, Spare pare ) การคำนวณหาการใช้ใบมีดจากอายุการใช้งานของใบมิดหรืออุปกรณ์  ( TOOL LIFE ) ในการผลิต Part No.  แต่ละ Part NO. การเปิดคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับของ (  Out Standing  Purchase  Order ) ,และ สต๊อคของใบมีดหรืออุปกรณ์ ( Spare part On Hand Inventory )

    15. SCRAP OR WASTE MANAGEMENT
       ระบบการจัดการ Scrap หรือ ของเสีย  และสาเหตูของการเสีย  และอื่นๆ 

    16. GENERAL PURCHASE ORDER SYSTEM  ( GPO SYSTEM)  
      ระบบการสั่งซื้อทั่วๆไป  เช่น สั่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ( Tooling ) , Spare Part และอื่นๆ ที่นอกเหนือหรือไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยการเปิดคำร้องขอ  ( PR ) จากแผนกอื่นที่ต้องการ  เพื่อนำเข้าสู่การเปิด PO สั่งซื้อ พร้อมทั้งสามารถ auto ส่ง  email ไปที่ supplier  อัตโนมัติ 

    17.   PRODUCTION SPARE PART ISSUE     
    ระบบการเบิกจ่ายใบมีด หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การเปิดคำร้องขอใช้ใบมีดหรืออุปกรณ์จากแผนกการผลิต ( PRODUCTION ) หรือ อื่นๆ   

    18.  LOT TRACEABILITY 

    ระบบการสืบกลับเมื่อต้องการตรวจสอบ INVOICE ที่ลูกค้าขอสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ระบบทำการสืบกลับ( backward traceability ) ไปสู่ต้นตอได้ทั้งหมด ตั้งแต่  INVOICE NO. กล่อง ( BOX)  ถุง ( Bag )   LOT NO ที่ใช้ในวัตถุดิบ และที่สั่งซื้้้้อจาก SUPPLIER ประวัติการทำชิ้นงานนั้นๆ ( working process )   พนักงาน และเครื่องจักร ( MAN & MACHINE  ) ที่ทำงานนั้นๆ การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร งานที่ผลิต ประสิทธิภาพของขบวนการผลิต  และอื่นๆ   

   19.  PRODUCTION PLANNING FOR WASTE REPLACEMENT  ( NG, Defect )  . 

         ระบบการวางแผนการผลิตเพื่อทดแทนงานของเสีย ( Production Planning for waste Replacement ( NG, Defect ) )  เป็นการแก้ไขปัญหาเดิมของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ระบบการผลิตมีความซับซ้อน การเกิดของเสียในหลายๆขั้นตอนการผลิต  ดังนั้นทำอย่างไรที่ผู้วางแผน หรือ Software จะสามารถรับทราบของเสียที่เกิดขึ้นจริง ในขณะนั้นในทุกๆ  Item code , ทุกๆ Process  หรือ work center  ได้อย่างทันที และ ทำการวางแผนแบบอัตโนมัติ เพื่อทดแทนของเสีย ( NG )   ที่เกิดขึันนั้นจริง  ไม่ใช่เพียงการวางแผนโดยกำหนดค่าเผื่อเหมือนอย่างที่เคยทำกันมา  เพราะไม่มี Software 

 
      นอกจากระบบ Software ERP/MRP  แล้วบริษัทยัง สามารถให้บริการในการวางระบบงาน ERP/MRP  โรงงานอุตสาหกรรมในความต้องการของลูกค้า 


                   

                                                       ระบบ Netsys Erp/MRp  หลักการทำงานเทียบ  เท่า SAP  ERP/MRP

                                                            สนใจ สอบถามรายละเอียดและติดต่อ Demo
                                                                 โทร.   02-1147817  ,  089-0035991 

  - ระบบ  Netsys ERP/MRP เหมาะกับอุตสาหรรมใด
   1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ต้องการระบบการ วางแผนการผลิต และการควบคุมกิจกรรมในโรงงาน      อุตสาหกรรมที่ดี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหา ความซับซ้อนกับการดูแล ควบคุม การผลิตทั้งโรงงาน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Automotive Parts , Electronics Parts,  Parts , ..  และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติค ในขบวนการ เป่า  ฉีด   พิมพ์   เช่น  อุตสาหกรรมผลิต แกลลอน  ขวด พลาสติค  หรือ อืนๆ 
                                   
                                         รับประกันการทำงานของ Software ถูกต้องเหมือนระบบ Software ต่างประเทศ ( SAP )  
    2. โรงงานอุตสาหกรรม ที่เคยประสบความผิดหวังกับการใช้ระบบ Software ERP/MRP อื่นๆ
    3. บริษัทรับประกันการทำงานของ Software และ Implementation
    บริษัทเน้นในเรื่องการให้ระบบ Software คำนวณแผนการผลิต  และแผนการจัดซื้อวัสดุ ที่ถูกต้อง และแผนการทำงานอื่นๆ ที่สอดคล้องในทุกแผนกๆ  การทำงาน Software ใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ได้ประโยชน์สูง  สามารถนำไปทำงาน หรือ ปรับเปลี่ยน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดและทำงานได้จริง 
      บริษัทเน้นความความสำเร็จของการ Implement ERP/MRP Software ในระบบการผลิตของโรงงานเพื่อให้โรงงานลูกค้ามีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดเป็นสำคัญ  

     Netsys ERP/MRP  คือ ระบบ software package ของบริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์  ที่มีความสามารถในการคำนวณระบบ MRP ที่ซับซ้อน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตทั้ง  Main Process และ Sub Process และคำนวณการจัดหาวัสดุเป็นชั้นๆ ที่รวดเร็วและใช้ง่าย  การเชื่อมโยงระบบข้อมูลทุกๆแผนกของโรงงานเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การรับ  Order จากลูกค้า หลังจากนั้น             

    -  Software คำนวณ MPS /MRP  เพื่อออกแผนการทำงานทั้งการผลิตในแต่ละขั้นตอน หรือการสั่่งซื้อวัตถุดิบ 
    -  การออกคำสั่งผลิต 
    - การอัพเดทรายการผลิต การควบคุมคณภาพการผลิต ( QC/QA )
    - การติดตามการผลิต จนกระทั่งผลิตทุกขั้นตอนจนเสร็จ   
    - การเตรียมการบรรจุ ( Pick & Pack ) Serial No.   
    - การสร้าง Bar Code หรือ  QR Code TAG  เพื่อการบรรจุสินค้า  ออก Label   

    - ระบบรองรับสร้าง Serial Nunmber ของสินค้าแต่ละชิ้น จนกระทั่ง Logistic ออกอินวอยซ์เพื่อขาย  ด้วยการทำงานที่ถูกต้อง และง่ายๆ เป็นขั้นเป็นตอน  
        การ run MRP Calculation เพียงไม่กี่นาที การจัดการคำนวณกับ  Sales Order หรือ Sales Forecast  Stock ของทั้ง วัตถุดิบ สินค้า  และ งานระหว่างทำ 

Work Order ที่เปิดผลิตไปก่อน  และ  คำสั่งผลิตที่กำลังจะเสร็จสิ้น  แผนทุกอย่าง ระบบ Software จะเป็นผู้คำนวณให้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็น Guide Line หรือ แผนที่การทำงานของทุกแผนกในแต่ละวัน  แต่ทั้งหมดที่กล่าว เป็นการวางแผนโดยระบบ    ระบบ Netsys ยังยืดหยุ่นในการยอมรับการปรับแผน หรือ สถานการณ์การทำงานจริงของ Planner หรือ ผู้ใช้ ( users ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงความถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญ 

    จุดประสงค์เพื่อช่วยให้กระบวนการในทุกๆข้้นตอนการผลิต และการจัดการในทุกๆแผนก ตั้งแต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายการผลิตและควบคุม  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ  ฝ่ายโลจิสติกส์ ทำงานอย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอน การส่งมอบต่อลูกค้าทันเวลา และสินค้ามีคุณภาพสูงสุด 

    ในระบบ Netsys Erp/MRp  เป็นระบบที่ทำงานง่ายและรวดเร็ว   

       การ run MRP Calculation  เพียงไม่กี่นาที ก็สามารถออกทั้งแผนการผลิต และแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ถูกต้อง 100  %   ในข้อมูลจำนวนมากและ bom ที่ซับซ้อน
                                           SOFTWARE GUARANTEE: รับประกันระบบ SOFTWARE  100  %

 การทำงานของซอฟแวร์   ERP/ MRP   หลักการทำงานเทียบเท่า  SOFTWARE  ชั้นนำต่างประเทศ  WORLD-WIDE  ERP/MRP  SOFTWARE 
 ( SAP, EPICOR, SYTELINE, Mircrosoft Navision .. etc  )   
 
           Customer Reference ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมระดับ High -End เป็นเครื่องยืนยันระบบ  ERP /MRP  Software ของบริษัท
 Netsys ERP/MRP software  ประกอบด้วยโมดูลการทำงานหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
 
1). ระบบการขายและวิเคราะห์การขาย  (Sales & Analysis )   
2). ระบบการจัดซื้อและการวิเคราะห์   (Procurement & Analysis )
3).  ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง   (Inventory & Warehouse Management )
4).  ระบบการวางแผนการผลิต  (Master Production Schedule  MPS  )
5). ระบบการคำนวณการใช้วัสดุ   (Material Requirements Planning ) ( MRP )
6). ระบบการตรวจสอบกำลังการผลิต ทั้งแบบคร่าวๆ และแบบละเอียด  ( Rough-cut Capacity Planning  & Capacity Planning )  
7).  ระบบควบคุมการผลิต   (Shop Floor Control)
8).  ระบบติดตามการผลิต (Production Monitoring real-time )
9).  ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต (Quality Control & Quality Assurance  
10).  ระบบการจัดการการส่ง (Delivery Planning ) 

11. ) ระบบการวางแผนการผลิตเพื่อนโยบายทดแทนของเสีย ( PRODUCTION PLANNING FOR WASTE, DEFECT ( NG )  REPLACEMENT )

    และอื่นๆ 

 
 Features ของ NETSYS  ERP/MRP Software   แยกตามรายแผนก (  สรุปสาระสำคัญ )                 

  1.   ความสามารถของ  Erp/Mrp Software  แยกตามแผนก

  1.1   ฝ่ายวางแผนการผลิต (PRODUCTION PLANNING )  :   
         Software สามารถคำนวณแผนการผลิตของสินค้าทุกชนิดตามคำสั่งซื้อ ( SALES ORDER  )  หรือ FORECAST  ทั้ง Main Line และ Sub Process  
     Software สามารถออกแผนผลิตตามรายสัปดาห์  ( Weekly Planning )  หรือ ตามรายวัน ( Daily Planning ) โดยลงเครื่องจักร ( MACHINE)  ให้อัตโนมัติ 
   หรือคำนวณรายละเอียดคำสั่งผลิตแต่ละ work order ที่จะต้องทำในแต่ละเครื่องจักร ( Machine ) หรือ คนงาน ( Man Power  )  ตามกำลังการผลิต ( Capacity ) ของ แต่ละเครื่องจักร หรือคนงานในแต่ละวัน หรือ แต่ละสัปดาห์ที่  SET   ไว้ในปฎิทินการทำงาน  (working calendar  )  ให้อัตโนมัติ   
   1.2   Software สามารถคำนวณ และทำการเปิดคำสั่งผลิต( work order ) ( จากแผนการผลิต  )  ได้ล่วงหน้าเป็นชุดๆได้เป็น ร้อยๆ work order ได้เลย เพื่อฝ่ายผลิตเตรียมความพร้อมล่วงหน้า  ( เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในฝ่ายการวางแผน ) 
    1.3   ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน  ด้วยระบบการปรับแผนอัตโนมัติ  ( Daily Plan & Shop Floor Adjustment )  ทำให้การทำงานทุกๆวันเป็นไปตามแผนการผลิต ได้ ไม่ต้องรอให้ความล่าช้า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทุกองค์กรที่จะต้องประสบ ถ้าไม่มีระบบนี้ 

  2.  ฝ่ายสินค้าคงคลัง  WAREHOUSE DEPARTMENT :

         SOFTWARE  สามารถทำการออกแผนการเตรียมวัตถุดิบหรือ วัสดุชิ้นส่วน ( raw materials or assembly parts )  ให้กับฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง ( warehouse department )   ได้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ๆ สอดคล้องกับแผนการผลิต( Production Planning ) ที่จะต้องส่งให้ฝ่ายผลิต  ในสัปดาห์ที่จะถึงล่วงหน้า    
         ดังนั้น  สิ่งที่ได้คือ   การรับประกันว่าแผนการผลิตในสัปดาห์ที่จะถึงนั้น จะมีวัสดุหรือชิ้นส่วนที่จะต้องทำแน่นอน ไม่มีขาด   ( ตัดปัญหาการขาดวัสดุในการทำงาน  materials shortage  เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในฝ่าย warehouse    )  

    3. ฝ่ายจัดซื้อ ( Purchase Department )     

        Software คำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือวัสดุที่จะต้องเตรียมล่วงหน้า จาก สูตรการผลิต ( Bills Of Material ) ลงลึกหลายชั้นและซับซ้อนมากๆ   และข้อมูลขบวนการผลิต ( routing ) ของแต่ละสินค้า  เป็นเดือนๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ   ดังนั้น โรงงาน จะสามารถซื้อหรือเตรียมวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนประกอบ ( RW or assembly part )  เฉพาะที่จำเป็นที่ต้องใช้เท่านั้น   ทำให้สามารถเพิ่ม พื้นที่ของ warehouse ให้เก็บวัสดุ หรือ สินค้า ที่มีประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มที่ในแต่ละช่วงเวลา ( Timing )   ( เพิ่ม ประสิทธิภาพลและลดต้นทุน ในฝ่าย warehouse )

  4. ฝ่ายผลิต ( PRODUCTION DEPARTMENT )
        Software ควบคุมและติดตามการผลิตในแต่ละวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง real-time  ดูประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละแผนก แต่ละขบวนการ 
       เมื่อการผลิตมีปัญหา สามารถทราบทันที ว่าจะต้องส่งทันหรือไม่ ( แสดงสถานะเขียว เมื่อเสร็จ และ สถานะแดง เมื่อสินค้ายังไม่เสร็จ  )   

       ตรวจสอบยอดการผลิตกับแผนในรายวัน  งานหรือ work order แต่ละงาน สามารถแสดงได้ทันที แบบ  real-time  ว่างานหรือ work order ทำอยู่ที่  shop ไหน แผนกไหน ของดี ( Good )  ของ เสีย  ( NG ) มีมากน้อยแค่ไหน 

       Planner สามารถตัดสินใจว่าจะต้องเปิด work order เพื่อทดแทนของเสีย หรือไม่ อย่างไร  การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ real-time  

   5.  ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ( QC Department )

        Sofeware ช่วยให้ฝ่าย QC  ทำการตรวจสอบ คัดกรองคุณภาพ  ของวัตถุดิบ สินค้า  ตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้า   การตรวจสอบในระหว่าง Process ของการทำงาน  จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป (F/G)  ออก ใบ COA ส่งลูกค้า

      การตรวจสอบและคัดกรองวัตถุดิบและสินค้า เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  จะ Aleart ทันที เมื่อ สินค้า ไม่อยู่ในช่วงของการยอมรับค่าผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด   ดังนั้น  การตรวจสอบหรือ การพบความผิดพลาดในงาน  เป็นไปด้วยทันท่วงที และ ทันที ทันใด (real-time)   ไม่ปล่อยให้งานที่ส่งไปถูกเคลม ( Claim )  หรือตีกลับจากลูกค้า    ( เพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต้นทุน ในฝ่าย  QC  

     6.  ฝ่ายขาย ( Sales & Marketing Department  )

       Software ช่วยให้ออก  Invoice  , Delivery Note , Packing List  ทั้ง ภายในประเทศ ( Local )  และ สินค้าส่งออกต่างประเทศ ( Export  )  อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ สินค้าคงคลังถูกต้อง 

       การออก invoice คำนวณ  เรื่องการบรรจุของกล่อง ( Carton or Package )   ขนาด ( Dimension )   น้ำหนัก ( Net Weight , Gross Weight )   รอบการส่งของสินค้า  รองรับ ระบบ  Milk Run Logistics   ดังนั้น  ฝ่ายบริหาร สามารถควบคุม ติดตามการผลิตของโรงงาน หรือ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                    รายละเอียด โปรดสอบถาม  โทร.  089-0035991


 

           ประโยชน์ของแผนการผลิต  MPS และแผนการคำนวณหาวัสดุ  MRP  กับโรงงานอุตสาหกรรม และการพิจารณาซอฟแวร์ ERP/MRP 


          MPS (  แผนการผลิต )  และ MRP  ( แผนการจัดหาวัสดุ )  ถือเป็นแผนจุดตั้งต้นและหัวใจของโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะเป็นแผนกิจกรรมการทำงานของทุกแผนกในองค์กร ที่จะต้องดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกันทั้งองค์กร   เช่น  ฝ่ายขาย   จัดซื้อ  ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายผลิตและการควบคุม  ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร  ฝ่ายบริหาร และอื่นๆ  เป็นต้น 

       MPS  และ MRP   เป็น GUIDE MAP หรือแผนที่นำทางการทำงานที่จะทำให้แผนกต่างๆทราบหน้าที่หรืองานของตัวเองในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ว่าจะต้องทำอะไร กับ PART CODE ไหนบ้าง  ระบบ MPS/MRP ที่ดีจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเมื่อแผนกต่างๆทำตามที่ซอฟแวร์ แนะนำแล้วจะเป็นการรับประกันว่า 

     1. การดำเนินกิจกรรมการผลิตในองค์กร จะสอดคล้อง เป็นระบบไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆแผนก ระบบจะเป็นผู้แนะนำให้ว่า การจะทำงานให้เสร็จตาม Order  ลูกค้าทันกำหนด นั้น ทุกๆแผนกจะต้องทำอะไรบ้าง กับ Part Code ไหน 

     2. รับประกันว่าจะไม่มีสินค้าไหน ( F/G or Assembly ) ที่ผลิตขาดไปหรือหลุดไปจากแผนการผลิต ไม่มีวัตถุดิบตัวไหนที่หลุดไปจากแผนการสั่งซื้อ (ที่สอดคล้องและมาทันกำหนดในแผนการผลิต ) 

     3. การบริหารจัดการวัตถุดิบ ( Raw Materials )  งานระหว่างทำ ( Work In Process  หรือ  Assembly ) และสินค้าสำเร็จรูป ( Finish Goods ) จะถูกต้องและเป็นระบบ    การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบกับ Item Code ไหนเฉพาะเมื่อมีความต้องการที่ต้องใช้  ไม่มากไป น้อยไป ในช่วงเวลานั้นๆ การใช้พื้นที่ warehouse  ได้คุ้มค่า หรือ อื่นๆ   ไม่มีปัญหาขาดวัตถุดิบ   งานระหว่างทำ   ( material & wip shortage )  เมื่อต้องการจะผลิตในแต่ละวัน  การทำงาน การส่งต่อระหว่างแผนก จะเป็นวงจรที่ดีราบรื่นในทุกๆวัน 

     4. ปัญหาเรื่องที่เคยพบบ่อยๆในโรงงาน เช่น ปัญหาเครื่องรองาน  งานรอเครื่อง เครื่องรอวัตถุดิบ  และอื่นๆ จะลดน้อยลง เพราะมีการบริหารจัดการเป็นองค์รวม และการบริหารจัดการจะถูกแนะนำด้วยระบบซอฟแวร์  แต่เปลื่ยนแปลงได้จากการทำงานจริง

    5.  ซอฟแวร์ ERP/MRP จะต้องทำงานง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ หน้าจอ  และถูกต้อง 100 %   

    6.  ต้นทุนในทุกๆด้านขององค์กรจะต้องลดลงในทุกๆด้าน  ตั้งแต่เริ่มติดตั้งและนำไปใช้ระบบ Software ERP/MRP ที่แท้จริง 

         MPS , MRP  และ Module  อื่นๆของ  NETSYS ERP/MRP SYSTEM  จะเน้นการใช้ประโยชน์จากระบบ Software ในการทำงาน  คำแนะนำของซอฟแวร์ ( Software Recommendations  )  ที่จะแจ้งให้แต่ละแผนกในองค์กร จะทำหรือไม่ทำอะไรในช่วงเวลาหนึ่งๆ  กิจกรรมการผลิตทุกๆอย่างจะต้องถูกทำ อย่างถูกที่ ถูกเวลา  เพื่อให้องกร์ดำเนินงานในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ลดต้นทุนขององค์กรในแง่การบริหารจัดการ เป็นหัวใจสำคัญ  เป็นการวางระบบ ( Setup ) วงจรการทำงานที่ดีในครั้งเดียวขององค์กรอุตสาหกรรมตลอดไป 


 
      ERP FACTORY SOFT CO., LTD.  is Software House Company which has experience in the production, development, and installation of the software of integrated facilities management (Enterprise Resource Planning) and MRP II (Manufacturing Resource Planning) for Japanese, Thai and foreign industrial factories over 20 years.

By the theory and technology of international standard ERP, MRP of ERP worldwide Software are the core technology (Kernel) and experience of our company team in development and installation of international standard Implement ERP, MRP world-wide Software for Japanese, Thai and foreign industrial factory customers for a long time. 

            By such know-how and experience, our company can develop and improve ERP or MRP systems in accordance with the conditions and requirements of customer factories concretely, whether the large or small scale of factories and all kind of industries. The factories can take advantage of fully to meet the factories’ objectives and business, without limitation in the framework of the worldwide ERP / MRP Software Package.
 
      The software systems can operate equivalently with ERP, MRP worldwide Software (SAP, EPICOR and etc.).
        For interesting of more information or Demo testing, please contact Tel. 089-0035991. 

                    Email: erpbillion@yahoo.com

We also provide the service of any other system development to meet your business needs, whether small or large systems and designing according to the factory's needs.

        We specialize in the field of ERP (Enterprise Resource Planning) and MRP (Material Requirement Planning), BOM, Routing, Shop Floor Control and Production Monitoring System (Production Line Monitoring) in foreign factories and large factories.
 
            We make the software for factories or other businesses according to customer needs both large and small scale, develop software for sending data to its worldwide ERP, and others such as SAP, Epicor, ERP Syteline or interface with the ERP worldwide and so on according with the factories needs.

Our main services
 
   Sale, customization, and production of ERP / MRP SOFTWARE both Package and by order of industrial factories and other businesses according to the factory's needs.
 
         We focus on production and MRP mainly.
 
            It is starting from Orders Issue (Sale Orders), Production Planning (Master Production Scheduling) both of production plan with normal MPS or production plan based on the capacity of workers (Worker) or machines (Machine).
 
            We focus on the using of MPS and Advance MRP Theory Calculation to manage the balance of total production order (Firm Plan Orders), F/G, Assembly Parts, Parts Supply from the production plan (MPS), the balance of total materials order (Raw Materials) in a reasonable time from the calculation of MRP SYSTEM of Erp Factory Soft Co., Ltd. accurately in each level of BOM in both calculation of Regenerative and Net Change, and including auto-generate sending to the production order system (work order) and purchasing system (purchase order) and issuing the production invoice in each production step (Routing) to the production department automatically.

 

       The user only enters simply the orders and the Parts production or assembly orders following the introduction of MPS, MRP system. MRP system will calculate the demand from 10,000 or 100,000 of material parts to remain only necessary several 10 parts according to the Orders received actually during the week. The results are as below.
 
            - The solution of the material shortage in the assembly or production

- The solution to the lack of a plan to keeping stock of raw materials, Part Supply wronged model or Over Keep Stock.


- The solution of the Line up for production of the same part with redundant or high frequency.
 
- The solution of delay delivery to customers
 
- Solving of overload problems of operator
 
            And solve also other problems. It is the system establishing to determine the best practices of employees (Procedure), create standardization and credibility of the organization and so on.

The Controlling by software for monitoring of production at each Center, and the Reports and the Features are the investment to establish a factory management system which has longer-term efficient and effective permanently.
 
   The function of MRP System of Erp Factory Soft Co., Ltd. equivalents with World-Wide ERP / MRP Software (SAP, Epicor, ERP Siteline, ... etc.) with simplicity, practical and speedy.

 
Production, Production Control, and Production Monitoring are produced as Real-Time (Production Control & Monitoring), including of Bill of Materials, Routing, Capacity Planning, Inventory (Warehouse Management) Purchasing (PO), and the transfer of accounts payable (A / P) or Accounts receivable (A / R) to account system (GL)

Customers can select Package Process  Customize to meet the factory's needs, whether big or small systems with over 20 years of experience team of JAPANESE SOFTWARE HOUSE and ERP WORLDWIDE COMPUTER SOLUTION COMPANY.

 


  Netsys  Cloud NETSYS ERP/MRP      [ The ERP/MRP System on Cloud ]


 


 

 工場向け生産管理システム又はERPのプログラム受託開発サービス (日系工場、タイ工場及び海外工場)、お客様のニーズ及び工場の作業スタイルを対象する。


   タイ国内と国外におけるERPやMRPソフトウェアシステムの作成やインストール、現場管理、Implementation   ERPやMRP実装工場プログラムの作成、産業工場の生産モニタリングを事業する。

Erp Factory Soft 株式会社は、ソフトウェアハウス会社として、20年以上に渡って、主に日本、タイ及び外国企業に総合工場マネジメント(エンタープライズ·リソース·プランニング)やMRP II(製造資源計画)のソフトウェアの作成、開発やインストールの事業を提供する経験を持っている。


長期に渡って、主に日本、タイ及び外国企業に、コアテクノロジー(カーネル)とする海外のERP world-wide Software からのERPやMRP の理論と技術、及び海外のImplementation   ERP ,MRP  world-wide  Softwareの開発やインストールの事業の当社の経験を提供する。


      そのようなノウハウと経験によって、当社は、顧客の具体的な条件と要件に応じるERPやMRPシステムを開発と改善することができる。大小工場又はあらゆるの産業に関わらず、world-wide  ERP/MRP  Software Package  の制限事項に従う必要がなく、工場の目的や事業に適合するソフトウェアの機能を完全に利用することができる。

 
      ソフトウェア·システムは、ERP , MRP  world- wide  Software ( SAP, EPICOR ..等 )  と同様な機能的に作業する。

      詳細の情報やデモの実施は、TEL:089-0035991までご連絡ください。

また、当社は、大小システムに関わらず、観客の企業や工場の要求に応じる他の任意のシステムを設計や開発するサービスを提供する。
当社は、外国の工場や大きな工場規模におけるERP(エンタープライズ·リソース·プランニング)及びMRP(資材所要量計画)、BOM、Routing、現場管理(Shop Floor Control )  や生産ラインモニタリング(Production  Line Monitoring)の分野を専門としている。

大小の規模に関わらず、顧客のニーズに応じて、工場のソフトウェアや他の事業のシステムを開発する。world-wide ERPへ情報を送信するために、ソフトウェアを開発する。例えば、工場のニーズに応じるSAP、Epicor、ERP Syteline  等、又はERP world-wildeとのインタフェース等のサービスがある。

 
当社の主なサービス

       1. 顧客のニーズに応じて、工場や企業の要求に従って、パッケージ又は体系のERP/ MRP SOFTWAREを販売、カスタマイズと開発する。

主に生産システムやMRPに焦点を当ている。
      注文(Sale Orders)  から初めて、生産計画(Master Production Scheduling)、通常のMPS式の生産計画又は労働者(Worker)や機械(Machine)能力(労働者)に基づく生産計画を実施する。


      生産計画(MPS)からの受注生産数量 (Firm Plan Orders)、F/G、組立部品、部品供給のバランスに、MPS及びAdvance MRP Theory Calculationの利用に焦点を当てる。Erp Factory Soft株式会社の MRPシステムの計算により、BOMの全てのレベルにおいて妥当な時間に発注材料数量(Raw Materials) を正確にバランスすることができる。Regenerative 及び Net Change の両方の計算を実施し、auto generateして、生産システム (work order) と 注文システム (purchase order) に送信し、生産部門に自動的に各工程 (Routing) の生産請求書を発行する。

      ユーザは、当社のMPS、MRPシステムの指導に従って、単に注文と製造又組み立てのオーダーを入力するだけである。MRPシステムは、1万又は10万種類の部品から、毎週の実際の注文に合わせる需要な数十種類の部品を計算するシステムである。その結果は次のように得られる。


- 組み立て又は生産における材料の不足 (material shortage) の解決

- 間違ったモデルの原材料や供給部品、又はオーバーストック等の在庫計画の欠如の解決

- 同一や頻繁な部品を生産するラインをセットアップする問題の解決

- 顧客への遅延納期の解決

- 作業者の負担の減少

そして、その他の問題を解決する。更に、組織の従業員の作業手順(Procedure)の決定、標準化の作成、組織の信頼性などのシステムを設立する。

 
各ワークセンターで生産のモニターリングをソフトウェアで管理し、その報告と他の機能などは、有効的、効果的、長期的な工場経営システムに 投資することである。
Erp Factory Soft 株式会社のMRP System の性能は、World-Wide ERP/MRP Software   (SAP, Epicor, ERP Siteline ... 等) と同等なレベルであり、単純で実用的(実践)とスピーディーである。

     生産、生産管理、生産モニターリング(Production  Control & Monitoring)  がリアルタイムで実施することができる。更に、部品表(Bill of Materials) 、Routing, 能力計画(Capacity Planning)、在庫( Warehouse Management) 、購買 (PO) 、買掛金 (A/P) 、売掛金 (A/R) をアカウントシステム(GL)に送信することもできる。

      観客は、大小規模なシステムに関わらず、貴社のニーズに応じて、パッケージプロセス(Package Process)  及び/又はカスタマイズ(Customize)を選択することができる。当社は、日本ソフトウェアハウスとERP WORLD-WIDEのコンピュータ·ソリューション会社として、20年間以上の経験で専門的なサービスを提供致します。


         工場向け生産管理システム又はERPのプログラム受託開発サービス (日系工場、タイ工場及び海外工場)、お客様のニーズ及び工場の作業スタイルを対象する。

使用する言語はデーターベースSQL SERVER 2000, 2008, SYBASE 10, ORACLE11又はお客様の他のデーターベースに基づいてC, 4GL, VFP, Vb.net, VB6です。(ユーザーインターフェースは英語となります。)

(使用しているデーターベースは工場向けで、SQL SERVER, SYBASE, ORACLE等)

元の不完全生産管理システム管理のサービスを提供する。

工場の作業現場管理及びリアルタイム生産管理監視システムの受託開発サービスを提供する。それを4GL, Vb.net + SQL SERVER  ,Sybase SQL  , ORACLE  又はお客様のデーターベースに基づいてシステムを開発する。)

 
このシステムはBatchタイプも(作業者がフィードバック情報を記入する)又Continuousタイプも (機械との接続)現場のフィードバック情報を接続する。

生産を監視して現場又は事務所にてLCD画面にリアルタイムのようなグラフィックで表示する。

どのプロセス又はワークセンターにて各ロットのリアルタイムのような生産状態をもっと簡単に理解するようになる。そして、納期に適合して製造状態を予測することが出来る。注文の取消又は中断を発生する場合は、どこの生産工程にて取消して中断することをもっと簡単に理解するようになります。その他に、先進生産又は生産力を予測することが出来る。

どのロットに生産問題を発生したら、赤ライトでPDA, Smart Phone等に警報を通知して、RFIDと共に分析リポート及び履歴を作成する。

元の工場の生産管理システムに基づいてプログラム又は新しいシステムを開発することが出来る。また、工場のニーズに合わせて各条件の通りでプログラムを開発する。

生産シミュレーション、先進生産シミュレーション、What-If分析、生産力の計画及び変更のためのプログラム受託開発のサービスを提供する。

生産計画プログラムの受託開発サービスを提供する。それはプロダクションプランナー向け生産ライン又は機械に従って先進生産計画(生産計画書作成)をし、事前に作業計画を効果的にするための生産力をもっと簡単に確認することが出来る。残業、休日残業等資源管理を準備し、ツールとして作業中止、作業取消にかかわる問題を効果的に解決することが出来る。

そして、ツールとして生産部門の製造部門長が効果的に生産計画書を使用する。

工場に合わせて条件、生産計画書作成を作成し、調整する。  

 


ERP FACTORY SOFT CO.,LTD.

接编写工厂生产方案或工厂ERP系统,包括大、中、规模工厂。(销售程序和债务程序


1. 接编写工厂生产方案或工厂ERP系统,包括大、中、规模工厂。(销售程序和债务程序(sales and A/R)采购程序和债权程序(Purchase

and A/P),商品库存(INVENTORY CONTROL),账户(GL),Factory Costing,Production Control(MPS,MRP,BOM,RCCP,CRP,Shop Floor

Control)上SQL SERVER 2000,2008, Sybase SQL anywhere 10,Oracle  11.....或Database其它,与客户为依据。

 

2. 接写工厂生产控制方案,监控生产Real Time模式(Shop

Floor Control, Real-Time Production Tracking, Monitoring)与(4GL,Vb.net+Sql Server

 , Sybase Sql , Oracle  或Database其它,与客户为依据)

 
Shop Floor Control+Real-Time+Production Monitoring Production

Monitoring(4GL,Vb.net+SQL SERVER 2000, 2008, Sybase Sql anywhere 10,或Database其它,与客户为依据)与资料相连接,反馈工作地区是以Batch方式(工作人员反馈数据信息)或Continuous(与 Machine连接)
 

能够开新的系统或能够与原来客户的ERP相连接。

追踪生产动画图形Real Time上,LCD桌面表面的生产或Office,让知道每个Lot  Real-Time的生产状态,在Process或Work Center哪个位置,预期什么时候完成,按期限与否,如果Cancel Order或工作插入,在哪里可以做,评估生产能力或提前生产...etc。
 
在生产中哪个Lot有问题,系统通过红灯闪提醒,提醒报告在PDA,Palm,Smart  Phone...etc机器,出Report分析,History ...etc,与RFID使用或根据工厂其它条件下使用。
 
程序来到了很多家日本工厂。例如,日本散热配件工厂,生产joint日本空调,日本生产变压器厂或国外,接编写泰国、日本工厂的Shop  Floor

Control程序,还包括普通的和根据工厂的条件,在Real- Time的每种显示。
 
1.     检查商品统或产品系统(Real – Time Product Quality Control,

Work Inspection  System 检查商品系统,Assembly

或 Raw Mat, 通过人或者机器,显示Real –

Time 在 LCD桌面)

2.     检查监控系统或Monitor商品水平,Assembly  Part 或原料,当低或到所规定的水平(Low

Level  or Safety Stock)或其它的需要,让系统在LCD上显示Real

– Time或发送Alarm (或与RFID 一起使用。)

3.     工人的监控工作系统或员工根据客户的条件规定下,显示Real – Time或其它的系统,必须根据工厂的需要。

如 果ERP系统满了,要正确著名找MRP(Material Requirement Planning)材料的计算的复杂程序,Almost 100 Levels of Bill of Material, 与Scrap or By-Product所产生的发生处理,提前检查生产力(RCCP)和检查现在的(CRP),将要进来的Schedule Receive(Po or Shop floor),根据时刻(日/月/年)做出表格MRP,Demand,Software Logic工作就像Software 是大程序(SAP)...etc, ERP 日本工厂收集资料5-10年,一起使用30-40台机器,系统部慢/接受照顾改变原来不完整的工厂系统工作。
 

1.     工厂能够规定Software自己工厂的系统,在Stable, Robust设计出来的要通过客户,并与自己的工厂系统相吻合,能够灵活(Flexible)的与工厂相吻合。

2.     工厂是Software的主人,并一直能够使用。

3.     发展只需支付一次费用,没有Software License, Training费用 ...或其它的。

4.     不用挤压客户必须在Software Package的框架里。

5.     Stable系统,Robust ,日本工厂的ERP系统(采购程序和债权程序(Purchase﹠A/P),销售程序和债务程序(Sale

﹠ A /R,商品存库(inventory,生产计划系统(MPS),生产,生产口诀(BOM),生产过程(Routing),找材料预算(MRP),检测前和 后生产的生产力(RCCP,CRP)和控制生产的位置(Shop Floor Control),预算生产的成本(Costing),账目系统(General

Ledger)和真实生产监控系统(Production Monitoring, Tracking (Real

- Time))


日本工厂收集资料5-10年,同时使用30-40机器,系统不慢(接受保险)

6.   使用工作不久就觉得值得投资与工厂程序减manual工,减少的工作的步骤,系统正确简单,快,稳定并一直都能使用。

7.   专门工作的方案,专门的部分能够设计,根据需要编写,立即能够工作,发展的时间不长。

8.   发展的团队经验高,不浪费时间教使用,发展的时间不长,一直都可以管理、改变、更改、调整。

“能够通过 Consultant接做大工厂的工作.”

 

       หมายเหตุ  : 

      การวางแผนการผลิตเพื่อทดแทนงานของเสีย ( Production Planning for waste Replacement ( NG, Defect )   

          Module นี้เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทการผลิตที่เป็นงานประกอบ ( Assembly  หรือ งาน Parts  )  

       จุดประสงค์ของ  Software Module  ย่อยนี้ เพื่อแก้ปัญหาการส่งสินค้าไม่ทันกำหนด  ( Delay )  หรือมีสินค้าไม่ครบตามจำนวนเมื่อถึงกำหนดส่ง ( เนื่องจากงานเสียที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆวัน  )   ดังนั้น Software Module  นี้จึงมีหน้าที่ช่วย  MPS Module  นั่นคือนอกจากการวางแผนการผลิต ( MPS )  และ MRP แบบปกติแล้ว   ระบบยังวางแผนสำหรับสร้างงานทดแทนของเสีย ( Waste , NG , Defect )  นี้ในทันทีที่ระบบรับทราบมีงานเสีย ( NG)  ที่เกิดขึ้นในทุกๆขบวนการ ( routing )  หรือ แผนกผลิต ( work center )  ทำให้การวางแผนการผลิตทั้งหมดเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ  ในทุกๆ code ของ  F/G  หรือ WIP ใน Bom ชั้นระดับล่างๆลงไป 

      ระบบจะทำการคำนวณออกแผนการแก้ปัญหาของเสียตามขั้นตอน ( routing ) ของเสีย ( NG) ที่เกิดขึ้นจริง  (  เพราะในระบบอุตสาหกรรมการประกอบ หรือ งาน Parts  การใช้การวางแผนโดยเผื่อของเสียไปล่วงหน้า อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง  )      ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีในทุกๆวัน  ทำให้ผู้วางแผนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในทุกๆวัน  ไม่ผลิตมากเกินไปหรือน้อยไปในสถานการณ์ของการทำงานจริง  ( รองรับปรับเปลี่ยนจำนวน ขึ้นกับผู้วางแผน )  ทำให้ผลิตสินค้าทันกำหนดส่งในทุกๆครั้ง 

    เป็นการแก้ไขปัญหาของเสีย ( NG , Defect ) ในโรงงานอุตสากรรม Parts  หรือการประกอบได้ตรงจุด ตรงประเด็น เพื่อการลดต้นทุนขององค์กรอย่างถาวรตลอดไป เพราะใช้ Software ในการแก้ปัญหา 

 
 

 


 


 


 
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้