บริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ซอฟท์ จำกัด    ERP FACTORY SOFT CO., LTD.   

      **  ด่วน !!!!!   PROMOTION  ลดราคา 30 %   ERP/MRP SOFTWARE SYSTEM   ภายใน 30 ชุด ของระบบซอฟแวร์สำเร็จรูปการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทงาน PART ,   ASSEMBLY PART และการรับรอง IMPLEMENTATION จาก SOFTWARE HOUSE  ที่มีประสบการณ์ 20 ปี   **    สนใจใน SOFTWARE และสอบถามเพิ่มเติมกรุณาโทร.  089-0035991  

             ERP FACTORY SOFT CO.,LTD.  วางระบบงานซอฟแวร์โรงงานอุตสาหกรรม ERP/MPS/MRP การวางแผนการผลิต ( MPS ) การคำนวณการจัดหาวัสดุ ( MRP )  การจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling , Advanced Planning  ) และการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแบบในองค์กร ( On-Premise ) หรือบนคราวน์ ( On Cloud ) 

        **  เราคือทีมงาน บริษัทพัฒนาซอฟแวร์ ( Softwarte House ) ทางด้านซอฟแวร์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง  เราคือตัวจริงของงานด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต  MRP  หรือ การจัดตารางการผลิต  ( Prduction Scheduling , Advance Planning  )

          ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของทีมงานโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ระบบของบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ต่างประเทศ   เราเชี่ยวชาญระบบงานด้าน  MPS/MRP  การจัดตารางการผลิต ( Production Scheduling , Advance Planning  )   ของลูกค้าระบบโรงงานการผลิต Electronic Parts , Assembly Parts , Automotive Parts , Plastics , Master Batch , Compound , Mixing  และงาน Parts  งานประกอบที่ซับซ้อน และโรงงานที่ต้องการเสาะหาซอฟแวร์ เพื่อแก้ปัญหาการผลิตของโรงงาน    ** 

                                                                    * บริษัทที่รับประกัน  Software และ Implementation กับโรงงานลูกค้า 100 % *

                **  Netsys Erp/Mrp System   ระบบ Software ที่ใช้หลักการวิธีการคำนวณ MPS/MRP เช่นเดียวกับ ERP/MRP world-wide Software ต่างประเทศ เช่น SAP R3 ,SAP B1 .. etc  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ระบบ Software ของบริษัท การทำงานเทียบเท่ากับ Software ต่างประเทศ **

                              ** ระบบ MPS/MRP ของแท้หรือไม่ต้องพิจารณาที่ตาราง MRP **

                   *ระบบ Advance ERP/MRP SOFTWARE  ( Proactive ERP/MRP ) ของแท้ ( concept  จาก  SAP ) ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบ มิไช่การเพียงมี ERP แบบทั่วๆไป *

                       * หลักการทำงาน ERP/MRP Software และผลที่ได้รับเทียบเท่า Software ชั้นนำต่างประเทศ ( SAP ..etc) ( ด้วยประสบการณ์ทีมงาน SAP ) *

                  -  ติดตั้ง วางระบบงาน Implementation  ระบบซอฟแวร์  Manufacturing ERP/MPS/MRP Software กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดโดยตรงอย่างแท้จริง 


    แผนภาพระบบการทำงาน ของ  Netsys Erp/Mrp System 

ระบบ NETSYS ERP/MRP SYSTEM คืออะไร

ระบบ NETSYS ERP/MRP SYSTEM    คือระบบ ซอฟแวร์สำเร็จรูป   ( ERP/MRP SOFTWARE PACKAGE  )  ของบริษัท อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์ จำกัด  ที่ควบคุมระบบสาระสนเทศโรงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นการรับคำสั่งซื้อ ( ORDER ) จากลูกค้า หรือ FORECAST ล่วงหน้าของฝ่ายขาย    ไปสู่งานของแผนกจัดซื้อ ระบบซอฟแวร์ทำการคำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จะต้องใช้  (MRP CALCULATION   ) อย่างถูกต้อง (  จาก MRP MODULE  ที่ถูกต้องแบบเดียวกับระบบ  SAP  SOFTWARE )    เพื่อส่งให้ฝ่ายจัดซื้อทำการสั่งซื้อและเรียกเข้าวัตุดิบอย่างถูกต้อง    ( ออกรายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบ PURCHASE ORDER RECOMMENDATION   )   
ส่วนฝ่ายวางแผนการระบบซอฟแวร์คำนวณแผนการผลิตที่จะต้องทำทั้งหมด ( สอดคล้องกับ  ORDER / FORECAST ตามที่เลือก  ) เป็นแผนการผลิตทั้งของงานระหว่างทำ  ( WORK IN PROCESS) ที่จะต้องทำมาก่อน   และแผนการผลิตสินค้า ( F/G )   ( MPS CALCULATION )    ในทุกๆวัน ทุกๆสัปดาห์อย่างถูกต้อง  และนำไปสู่การเปิดใบคำสั่งผลิต ( WORK ORDER  )   และใบเบิกหยิบใช้วัตถุดิบของแต่ละใบสั่งผลิต  ( FIFO PICK LIST   )   แบบใชัวัตถุดิบแบบ เข้าก่อน ออกก่อน  ( FIFO  )  เพื่อส่งใบงานเข้าสู่สายการผลิต   ตลอดจนควบคุมการผลิตทุกๆกระบวนการผลิต  ( SHOP FLOOR CONTROL  )  (  สามารถยิง BARCODE/QR CODE  และใช้อุปกรณ์เสริม  ( HANDHELD )  ได้  ( OPTION เสริม )    เพื่อควบคุมและติดตามการผลิตแบบ  REAL-TIME   รับรู้ปริมาณของดี ( OK ) ของเสีย ( NG )   ของทุกล๊อทการผลิต  ( PRODUCTION LOT  )   จนกระทั่งผลิตสินค้าสำเร็จรูปเสร็จสิ้น  เข้าสู่กระบวนการบรรจุ ( PACKING )  ระบบทำการออก  PACKING  BARCODE /QR CODE   TAG  ติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์  และยิง BARCODE /QR CODE  เพื่อการส่งขายลูกค้า ( INVOICE )   เป็นอันเสร็จสิ้น   วนลูปต้้งแต่ต้นอีกครั้งอย่างถูกต้องในทุกๆวัน

เมื่อใช้ระบบ NETSYS ERP/MRP SYSTEM  โรงงานจะได้อะไรบ้าง

1. SALES ORDER SYSTEM ระบบการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และระบบการ setup  FORECAST
2. PURCHASE ORDER SYSTEM  ระบบการเปิดคำสั่งซื้อวัตถุดิบ   ( PURCHASE ORDER ) 
3  INVENOTRY MANAGEMENT and   RAW MATERIAL TAG BARCODE  ระบบสินค้าคงคลังของการรับวัตถุดิบที่ได้จาการสั่งซื้อ และ ระบบ BARCODE/ QR CODE TAG แปะติดวัตถุดิบทุกๆกล่องของวัตถุดิบที่ซื้อเข้า WARE HOUSE    ( BARCODE /QR CODE  RAW MATERIAL  INBOUND  )  
4. MPS &  MRP SYSTEM ( MASTER PRODUCTION SCHEDULE &  MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING  ) ระบบการคำนวณการวางแผนการผลิตของแผนกวางแผนการผลิต  ซอฟแวร์คำนวณการวางแผนการผลิตที่ถูกต้องในทุกๆวันของงานประกอบ ( WORK IN PROCESS ) หรือสินค้ำสำเร็จรูป ( F/G ) ที่จะต้องวางแผนการผลิตอย่างถูกต้องในทุกๆวัน   พร้อมทั้งระบบการคำนวณของเสีย ( NG)  ที่เกิดขีึ้นแล้วในแต่ละขบวนการผลิต ( PROCESS )   แล้วนำกลับมาวางแผนที่ถูกต้องใหม่ เพื่อให้การส่งสินค้าตามจำนวน ออร์เดอร์   ( DELIVERY F/G ) ไม่มีของขาด    (  NG REPLANCEMENT PLANNING SYSTEM   )
5. MRP SYSTEM ( MATERIAL REQUIRMENTS PLANNING ) ระบบการคำนวณหาวัตถุดิบ MRP ฝ่ายจัดซื้อกดปุ่มเดียว เพื่อให้ซอฟแวร์คำนวณหาวัตถุดิบ ที่จะเตรียมการจัดซื้อ เพื่อให้ทันกับการวางแผนการผลิต
6. MULTI WORK ORDER ISSUE SYSTEM ( ระบบการเปิดคำสั่งผลิตเพียงครั้งเดียวแต่สามารถคำนวณการออกใบสั่งผลิตได้หลายล๊อทการผลิต ( LOT WORK ORDER )
พร้อมทั้งใบเบิกวัตถุดิบที่ใช้ของแต่ละล๊อทแบบ เข้าก่อน ออกก่อน ( FIFO ) ( PICKLIST SLIP )
7. ( DAILY PROCESS ENTRY ) ระบบการบันทึกการผลิต ของดี ( OK ) ของเสีย (NG ) ในแต่ละการผลิตและแต่ละขบวนการผลิต
8. ระบบการบรรจุภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปและการออก  BARCODE /QR CODE  TAG  ( OUTBOUND F/G ) 
9. ระบบการออกอินวอยซ์การขาย   (  INVOICING   )    เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าจากระบบ PACKING  ก่อนหน้าอย่างถูกต้อง

ภาพแสดง      RAW MATERIAL  BARCODE / QR CODE TAG   ที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อทำการรับวัตถุดิบจากการซื้อเข้าคลัง ( GOODS RECEIPT )   

ภาพแสดง    F/G  BARCODE / QR CODE TAG    ที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อทำระบบบรรจุภัณฑ์   ( PACKING SYSTEM )   

 


 

  ภาพแสดง ตารางผลการคำนวณ  MRP TABLE  ของ  NETSYS ERP/MRP SYSTEM  ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นและเป็นหัวใจของระบบการวางแผนทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม 

       ภาพวิธีการคำนวณเพื่อให้ได้มาของ  MRP TABLE   ของ   NETSYS ERP/MRP SYSTEM  และเปรียบเทียบตาราง  MRP ของ  SAP SOFTWARE 

 

 

ภาพใบสั่งผลิต  ( WORK ORDER ) ซึ่งระบบซอฟแวร์ GUARANTEE  แน่นอน 100 %  ว่ามีวัตถุดิบพร้อมการผลิตแน่นอน พร้อมออกใบหยิบวัตถุดิบแบบ FIFO ( PICK LIST  ) ในแต่ละใบสั่งผลิต นอกจานั้นระบบการเปิดใบสั่งผลิตแบบ MULTI WORK ORDER ISSUE   คือการออกใบสั่งผลิตได้ครั้งละหลายๆใบสั่งผลิต ( WORK ORDER )  หรือ หลายๆ LOT  หลายๆ ITEM CODE   ภายใต้การ SAVE เพียงครั้งเดียว    ( ปกติโปรแกรมโดยทั่วไปจะออกใบสั่งผลิตครั้งละ 1 ใบสั่ง   )   ( ประโยชน์ทำให้ลดเวลาการทำงานอย่างมาก ) 

ภาพการเดินกระบวนการผลิตของใบสั่งผลิต ( WORK ORDER ) ของ  NETSYS ERP/MRP SYSTEM ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

อุปกรณ์ Computer Handheld  (  โปรแกรม และ อุปกรณ์เสริม ) 

    

 

     NETSYS MRP TABLE  ตารางผลการคำนวณ  MPS/MRP  ของNetsys ERP/MRP Software ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นและเป็นหัวใจของระบบการวางแผนทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม 

      

 MRP TABLE  ของ  SAP    


 

 

   

      ภาพแสดงหลักการคำนวณ  MRP ของ SAP  และ  NETSYS  SOFTWARE ของบริษัท Erp Factory Soft Co., Ltd.  (   SAP& NETSYS MRP  CALCULATION THEORY ) 

 

Production Scheduling    (์ Netsys Advance Planning Schedule )  APS     [  NETSYS APS ซอฟแวร์การจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  ] 

CUSTOMER PRODUCT PARTS     ชิ้นส่วนงานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

 NETSYS ERP /MRP SYSTEM  :   Software  วางแผนการผลิต  MPS/  MRP  บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการผลิตที่เหมาะสมกับทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตงานผลิตชิ้นส่วน ( PARTS)  CNC PARTS    อิเลคทรอนิค  งานประกอบ ( Assembly Parts )  


                                                                                               

image
image
image
image
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้