MRP ของแท้/ของเทียม

 ** ข้อสังเกตุและข้อควรระวัง ระบบ Software MPS/MRP ของเทียม 

       ระบบซอฟแวร์การผลิตโรงงานหรือ MPS/MRP ของแท้ จะต้องเป็นการคำนวณ MRP CACULATION ของระบบ software ในพารามิเตอร์ต่างๆที่ถูกต้องเพื่อสร้างแผนผลิตและแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบของ item code ทุกๆระดับชั้น ( low level ) และทุกๆช่วงเวลาที่ถูกต้องอัตโนมัติและเป็นปัจจุบัน (real-time)    

        ผลการคำนวณต้องเป็นตาราง MRP TABLE  ชัดเจน  ( เหมือนซอฟแวร์ต่างประเทศเช่น  SAP )  ต้องสามารถพิสูจน์การคำนวณย้อนกลับได้  การคำนวณปรับแผนผลิตหรือแผนต่างๆในวันถัดๆไปต้องถูกต้องเป็นปัจจุบันและอัตโนมัติ  นั่นคือ Software จะต้องคำนวณการปรับแผนให้เราเป็นปัจจุบัน  เพื่อฝ่ายวางแผน หรือเจ้าหน้าที่จะได้ใช้แผนนี้ในการดำเนินการผลิตของแต่ละแผนก หรือ สั่งซื้อวัตถดุิบ ทุกๆ Part Code อย่างถูกต้องตลอดเวลา   

       เมื่อแผนทุกอย่างถูกต้องและอัพเดทในทุกๆวัน  จะได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของพนักงานในองค์กร ก็จะเกิดการร่วมมือทำงานเป็น Standard Procedure  ที่ดีในทุกๆวัน  ความสำเร็จของการวางระบบองค์กรจึงจะเกิดขึั้น   

     ดังนั้น ระบบ MRP  ของแท้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ องค์กรต้องสามารถนำ MRP TABLE ที่ได้ไปปฎิบัติงานแล้วแก้ปัญหาที่โรงงานประสบอยู่แล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน  มิใช่เพียงการคำนวณแบบง่ายๆ เช่นคำนวณจาก BOM หรือพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง หรือพารามิเตอร์ไม่ครบถ้วน หรือผู้ใช้ ( users ) ต้องใส่แผนหรือข้อมูลเอง ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ทำงานได้จริง     

ตาราง MRP TABLE ของ  SAP  /  NETSYS ERP/MRP TABLE  ของ บริษัท  อีอาร์พี แฟคทอรี่ ซอฟท์ จำกัด
Powered by MakeWebEasy.com