*  ซอฟแวร์วางแผนการผลิตขั้นสูง/Advanced Planning  /การจัดตารางการผลิต Production Scheduling **

         Netsys Scheduler System  คือ ระบบซอฟแวร์ Graphical การวางแผนการจัดตารางการผลิต / การวางแผนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูง   ( Production Scheduling, Advanced Planning )

  ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเภทการผลิตแบบขบวนการไม่ต่อเนื่อง ( Discrete ) และ การผลิตแบบขบวนการต่อเนื่อง  ( Continues Process )

                             *** สนใจ  ข้อมูลเพิ่มเติม  Advanced Planning / Production Scheduling  เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตโรงงาน   กรุณาติดต่อ:  089-0035991   ***


 ***  ความแตกต่างระหว่าง   Production Planning,  Advanced Planning and Production Scheduling ***

 

 

 

 ** ภาพแสดงการเปรียบเทียบ User Interface ของโปรแกรม  Netsys Scheduler กับ  Scheduler Software จากต่างประเทศ **

 

 

 

 

        User Interface ระบบโปรแกรมจัดตารางการผลิต  NetSys Scheudler  เปรียบเทียบกับโปรแกรมจัดตารางการผลิตต่างประเทศ
 

 

 
Netsys Production Scheduling  เป็น Graphical Production Scheduling Software จุดประสงค์เพื่อให้ผู้วางแผนการผลิต ( Planner ) ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการผลิตที่ซับซ้อนให้กับงานการผลิต ( Order, Work Order ) เพื่อให้สินค้า ( F/G) หรือ งานระหว่างทำแต่ละขั้นตอน ( Work in process ) เหมาะสมกับเครื่องจักรทุกๆเครื่อง ในทุกๆขบวนการ ( Process ) โดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ผู้วางแผนยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้เองตามความเหมาะสมในหน้างาน ( Drag & Drop and Auto Planning Adjustment ) ด้วยการ Drag & Drop เช่น การแทรกงานเร่งด่วน หรือ อื่นๆ ระบบทำการปรับแผนการผลิตของทุกๆเครื่องจักรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดในทันที

    ผลที่ได้รับคือองค์กรสามารถบริหารการใช้เครื่องจักรและเวลาการทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ใช้เวลาการทำงานสั้นที่สุด การส่งงานสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาในทุกๆคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ( Optimize and Line Balance Scheduling Software )

ตัวอย่าง feature บางส่วน

1. สร้างแผนจัดตารางการผลิตให้เหมาะสมกับเครื่องจักร ในแต่ละ item code ของ งานระหว่างทำ หรือ สินค้า อัตโนมัติ
2. What-IF Analysys และ Drag & Drop interface เมื่อผู้วางแผนต้องการปรับแผนให้ตรงความตัองการในหน้างาน เช่น ฝ่ายขายขอเร่งออร์เดอร์บางออร์เดอร์หรือหลายๆออร์เดอร์ให้ผลิตก่อนเพื่อส่งลูกค้าด่วน
ก่อน
หรือสถานการณ์การเกิดเครื่องจักรเสียกระทันหัน ( Machine  Break down )  หรือแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษา ( Machine Preventive Plan )
และอื่นๆ  ผู้วางแผนสามารถจับงานที่ต้องการลากวางตำแหน่งใหม่ที่ต้องการได้ทันที ( Drag & Drop ) ซอฟแวร์จะทำการปรับแผนทั้งระบบให้อัตโนมัติโดยทันที ( Automatic Scheduling Plan Adjustment )
3. สามารถวางแผนได้หลายวิธี เช่น มาก่อนทำก่อน ( FCFS ) , กำหนดส่งก่อนทำก่อน  ( EDD ) , เวลาผลิตสั้นที่สุดทำก่อน ( SPT ) , มูลค่าสูงที่สุดทำก่อน ... และอื่นๆ ทั้งวิธี  Backward หรือ Forward Scheduling

4. การวางแผนจัดตารางการผลิตโดยลดเวลาการตั้งเครื่อง ( Minimize Setup Time )
5. การเปรียบเทียบหลายๆแผนการจัดตารางการผลิต ( Comparison of Multi Scheduling Plan )  
6. การวางแผนจัดตารางการผลิต โดย Priority Job   ...  และอื่นๆ

7. ระบบการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแบบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงานผลิตยา  ,  เครื่องดื่ม  , นรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ  ซึ่งมีเกณฑ์ ข้อจำกัดและคุณลักษณะการจัดตารางการผลิตแตกแต่งไปจาก แบบ  Discreate เช่น การวางแผนภายใต้ขัอจำกัดสารปนเปื้อนของสาร การลดเวลาตั้งเครื่อง  และ อื่นๆ  

                                 *** สนใจ  ข้อมูลเพิ่มเติม  Advanced Planning / Production Scheduling  กรุณาติดต่อ :  089-0035991    ***

Netsys Production Scheduling ( Advanced Planning ) โปรแกรมการจัดตารางการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ( Flow Shop, Job Shop )

Production Scheduling, Advanced Planning in Hours View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Days View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Weeks View Mode 

 

Production Scheduling, Advanced Planning in Months View Mode 

 

 Production Scheduling, Advanced Planning in Years View Mode 

 

image
image
Powered by MakeWebEasy.com